Разписват 17 стандарта за управление на образованието

Александра Маркарян 08 февруари 2013 в 10:13 4158 0

Парламент Снимка: БГНЕС
Парламент Снимка: БГНЕС

 Системата на средното образование ще се управлява чрез 17 държавни образователни стандарта. Това решиха депутатите, които днес продължават с окончателното гласуване на проекта на Закон за предучилищното и училищното образование.

Стандартите ще бъдат разработени от образователното министерство и предложени след обнародването на закона.

Към 17-те да се прибавят още два, предложи лидерът на ДПС Лютви Местан. Той поиска да има отделен стандарт за усвояването на българския книжовен език и за държавните зрелостни изпити (матури). Депутатите отхвърлиха предложението - обучението по български се разписва в учебните програми, а за изискванията към матурите има предвиден стандарт, който обаче включва всички видове оценявания в училище.

17-те окончателно приети стандарта ще са за:

 • предучилищното образование;
 • общообразователната подготовка;
 • профилираната подготовка;
 • придобиването на квалификация по професия;
 • учебния план; оценяването на резултатите от обучението на учениците;
 • приобщаващото образование;
 • гражданското, здравното и интеркултурното образование;
 • информацията и документите;
 • институциите;
 • физическата среда на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие; учебниците, познавателните книжки и учебните помагала;
 • статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти;
 • управлението и качеството в институциите;
 • инспектирането на детските градини и училищата;
 • финансирането на институциите, нормирането и заплащането на труда;
 • организацията на дейностите в училището.

В момента, съгласно действащия Закон за народната просвета, има 19 държавни образователни изисквания.

Те са за: предучилищното възпитание и подготовка; степента на образование, общообразователния минимум и учебния план; учебното съдържание; усвояването на книжовния български език; системата за оценяване; професионалното образование и обучение; придобиването на квалификация по професии; обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания; учебниците и учебните помагала; документите за системата на народната просвета; извънкласната и извънучилищната дейност; учителската правоспособност и квалификация; материално-техническата база; здравното обслужване; безопасните условия на възпитание, обучение и труд; научното, информационното и библиотечното обслужване; едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена; нормирането и заплащането на труда в системата на народната просвета; инспектиране на системата на народната просвета.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови