Кабинетът предлага нови такси за частните съдебни изпълнители

Юлиан Христов 14 януари 2013 в 14:25 3677 1

Съд. Снимка: БГНЕС/архив
Съд. Снимка: БГНЕС/архив

Кабинетът предлага нови такси за частните съдебни изпълнители  (ЧСИ).

На 11 януари в деловодството на Министерски съвет е внесен проект за промени в Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Става въпрос за таксите, които съдилищата събират от частните съдебни изпълнители и тези, които ЧСИ събират от длъжниците и взискателите. 

Някои от старите такси, които ЧСИ събират от длъжниците, се запазват, но разширяват обхвата на действие. Досега срещу 20 лв. ЧСИ връчваха призовка, препис от жалба, уведомление и книжа, включително и изявление на взискателя. Сега в същата такса ЧСИ ще трябва включат и изготвянето на въпросните документи.

Ако досега за изготвяне на копие от изпълнително дело се събираха 10 лв., за в бъдеще таксата трябва да стане 20 лв., а за изготвяне на препис на изпълнително дело и предоставянето му на компетентния съд – вместо 20 лв., ще се събират 30 лв.

Тарифата въвежда изричното изискване за налагане на електронен запор върху вземане по сметка/и в банка/ да се събира 15 лв., независимо от броя на запорите.

Променят се и някои такси при правенето на опис на имуществото, което подлежи на запор. Според новите правила за извършване на опис на имущество в срока за доброволно изпълнение такса не се събира. В проекта отпада старият текст, според който когато цената на описаните вещи се окаже по-голяма, се събира такса и върху разликата.

В същото време отпада таванът на таксата, която ЧСИ ще могат да събират за изготвянето на постановление при продажбата на имот. Досега тази такса не можеше да надвишава 3000 лв. Сега, при сума до 400 хил. лв., ще се плаща 1,5 % от продажната цена, а над 400 хил. лв. таксата ще е 6000 лв. плюс 0, 0001 на сто за горницата над 400 000 лв.

За пазене на запорираното имущество, което не носи приходи, ЧСИ ще взимат 50 лв., а не както беше регламентирано до сега – от 50 до 100 лв.

Падат таксите за изпълнение на парични вземания. За прибрани до 100 лв., таксата е 10 лв., а не както досега – 15 лв. От 100 до 1000 лв. - 10 лв. + 10 % за горницата над 100 лв. - досега таксата тук беше 15 лв. + 10 % за горницата над 100 лв.; От 1000 до 10 000 лв. - 100 лв. + 8 % за горницата над 1000 лв., вместо 105 лв. + 8 % за горницата над 1000 лв.; От 10 000 до 50 000 лв. - 820 лв. + 6 % за горницата над 10 000 лв., вместо досегашните 825 лв. + 6 % за горницата над 10 000 лв.; от 50 000 до 100 000 лв. - 3220 лв. + 4 % за горницата над 50 000 лв., вместо 3225 лв. + 4 % за горницата над 50 000 лв.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови