„Глобал Адвайзърс“ АД, бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, разкри 10 нови работни места по проект „Нови възможности за обучение и заетост"

OFFNews Последна промяна на 08 август 2014 в 13:45 5023 0

От началото на месец януари 2014 г. „Глобал Адвайзърс“ АД стартира изпълнението на проект „Нови възможности за обучение и заетост в „Глобал Адвайзърс“АД ”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ „Ново работно място”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е да се подобрят перспективите за заетост и адаптивност към условията на пазара на труда на представителите на целевата група и да се разкрият 10 нови работни места в сферата на одита и консултантските услуги. За целта през месец март „Глобал Адвайзърс” АД извърши подбор, след който назначи 10 безработни младежи до 29-годишна възраст. С цел да бъдат повишени дигиталните знания и уменията на безработните младежи, в рамките на проекта, през месец април бе организирано и проведено обучение по ключова компетентност „Дигитална компетентност” на теми „Обучение за работа с база данни, съхраняване и управление на информация, търсене на информация в интернет“, „Сигурност на информацията“ и др. Обучението бе с продължителност 10 дни или общо 60 учебни часа, като завърши с полагането на изпит – писмен тест, който успешно издържаха всички кандидати.

Те получиха Удостоверение за придобита ключова компетентност „Дигитална компетентност“. Младежите, успешно завършили курсовете на обучение бяха назначени от началото на месец май на срочен трудов договор за 12 месеца в рамките на проекта като специалисти на длъжностите „младши одитор” и „младши юрисконсулт”.

Брой лица от целевата група, включени в проекта - 10
Продължителност на проекта  – 16 месеца
Бенефициент по проекта: „Глобал Адвайзърс“ АД

Страница на статията : 0102
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови