Булбанк отново осъдена – връща 5000 лева незаконно взета лихва

Последна промяна на 09 април 2013 в 13:57 16906 38

Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на „УниКредит Булбанк“. Снимка: Булфото
Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на „УниКредит Булбанк“. Снимка: Булфото

"Уникредит Булбанк" отново е осъдена заради незаконно взета лихва по кредит. Тя трябва да върне на своя клиентка 5000 лева плюс 950 лева разноски по делото.

Решението на Русенския районен съд от 4 април 2013 г. е публикувано на сайта му.

Също както и в случая с Пламен Стоянов, осъдил "Булбанк" през октомври 2012 г., причина за решението на съда е едностранна промяна от банката на методиката, по която се формира лихвеният процент.

Т.В.Р. сключила договор за кредит в размер на 36 000 евро с "Булбанк" на 18 октомври 2006 г. с цел покупка на имот.

Според подписаните от двете страни договор за заем с погасителен план и общи условия на банката жената трябвало да връща кредита при лихва, равна на 6-месечния EURIBOR плюс надбавка от 2.87 пункта или 6.48% на годишна база. (EURIBOR е средната лихва, при която банките в еврозоната си разменят срочни депозити.)

През 2009 г. банката вдигнала лихвата и обяснила промяната с увеличението на Euribor.

Така месечната вноска се увеличила от 243 на около 300 евро, пишат в решението си от Русенския районен съд. Няколко месеца по-късно сумата се намалила на около 260 евро.

При драстичното намаление на Euribor (края на 2008-началото на 2009 г.) жената очаквала намаление на лихвата по кредита. Това не се случило. Напротив – лихвата се увеличила от 6.48% на 7.33%, въпреки че по договор е била пряко обвързана с индекса EURIBOR. Пак противно на подписания договор банката включила още един компонент в изчисляването на лихвата – надбавка от 2.87%, както и премия, която също не е била първоначално договорена.

Жената завела дело за въведените неравноправни клаузи в договора и общите условия по Закона за защита на потребителите (чл. 143). Поискала банката да ù възстанови 5000 лева, надвзети в периода 5 януари 2009 - 5 март 2012 г., и да покрие съдебните разноски по делото.

От банката оспорили изцяло иска с аргумента, че не било задължително базовият лихвен процент да е равен на Euribor, индексът бил само основа при определянето лихвата по договора.

Изтъква и правото си, дадено от общите условия, при изменения на пазарните условия да увеличава едностранно базовия лихвен процент. Това, според банката е основателно, но не било основателно искането на клиентката на банката, която поискала намаляване на лихвения процент на основание по-ниския EURIBOR.

Промяната на методиката и след нея – на лихвата, не било неравноправна клауза, са заявили адвокатите на „Булбанк“ пред съда.

 По повод изтъкнатата "промяна на пазарните условия" от Русенския съд пишат:

"От заключението на изготвената икономическа експертиза по делото и становището на ответника изложено в отговора е видно, че промяната на БЛП на Банката е обвързано с изменението на пазарните условия. Понятието обаче „пазарни условия” обаче е толкова широко по своето съдържание, обхваща такъв необятен брой разнопосочни по действие фактори, че на практика е невъзможно да се прецени кога се е осъществил определен фактически състав, който обуславя пораждането на потестативното право на банката едностранно да увеличи лихвения процент по договора за кредит.

Съставът е категоричен:

От заключението на вещото лице се установява, че неблагоприятни изменения в макроикономическата среда действително са налице и те се изразяват в нарастване на лошите кредити и ограниченото чуждестранно финансиране. Това от своя страна е причината банките да привличат финансов ресурс чрез депозити при по-висок лихвен процент, което води и до по-висок лихвен процент при кредитите. От изготвената сравнителна таблица е видно също, че считано от 2008г. печалбата на банката намалява на годишна база.

Икономически затруднения изпитват обаче не само банките. Такива трудности изпитват и техните потребители, чиито интереси също следва да бъдат защитени. В този смисъл, както беше посочено, желанието на банката да поддържа печалбата си по процесния договор за кредит в размер на първоначално уговорената възнаградителна лихва от 6.48% не съставлява „основателна причина” за изменение на лихвения процент.

Клаузата на т.11.1.1.1 от условията по договора, според която годишния лихвен процент може да бъде само увеличаван, но не и намаляван под този праг, е изцяло неравноправна – същата нарушава изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на ищцата и ответника и следователно е нищожна.

Съдът намира, че е недопустимо в един потребителски договор предпоставките за упражняване на това толкова съществено от гледна точка интересите на кредитополучателя право на банката, каквото е правото на едностранно изменение на лихвения процент, да бъдат формулирани по подобен начин и едва в рамките на едно съдебно производство това пределно широко понятие – изменението на пазарните условия, да бъде попълвано със съдържание, с твърдения за настъпили сътресения на кредитните пазари и промяна на рисковите условия при кредитирането".

Съдебният състав изтъква още нещо - именно EURIBOR е един от индикаторите за промяна на пазарните условия и при неговото увеличение или намаление би трябвало и лихвата да се промени. Това, което се случва обаче е, че "Булбанк" повишава лихвения процент по кредита на фона на драстичното намаление на EURIBOR.

В мотивите към решението има нещо много важно за хората, които са в същата ситуация - с увеличена лихва по кредит от "Булбанк" заради неправомерно променена методика на изчисляването на процента":

"Съдът разполага с възможността да констатира нищожността на една договорна клауза, тъй като на същата може да се позове всеки, който има интерес от това и то безсрочно, както с иск, така и инцидентно – с твърдения за нищожност в исковата молба или посредством възражение, като за валидността на договорите съдът е длъжен да следи служебно", пише в решението на съда.

"Освен това - пишат още от банката - видно от представеното решение на Комисията за защита на потребителите, взето с протокол № 27/21.06.2010 г., от общите условия на ответника е отпаднала неравноправната клауза, според която минималния размер на годишния лихвен процент по кредита не може да бъде по-нисък от размера му, определен към датата на договора за кредит или към датата на сключен последващ анекс, с който се извършва промяна в лихвените условия по договора. В тази връзка и съдът не цени заключението на изготвената по делото допълнителна съдебно-икономическа експертиза, тъй като тя е изготвена именна при съобразяване с тази неравноправна клауза."

Реално надвзетата от банката сума е 5448.24 лева, но жената претендира за връщането на 5000  и съдът уважава напълно иска ù. Банката трябва да върне олихвената със законната лихва върху главницата и още 950 лева, които са разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок пред Русенския окръжен съд.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

11.08 2014 в 19:02

Добър вечер господине / госпожо
Email : finance.europa12@gmail.com
Аз съм съдружник в няколко банки и имам много capiteaux в своите банки. Можете необходими заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, най-накрая да прекъсне застоя, които причиняват банки, от отхвърлянето на вашите файлове за кандидатстване за заем, Ние сме група от финансови експерти, които може да ви даде заем в размер имате нужда и с условията, които правят живота по-лесен.
Ние правим заеми, вариращи от един месец до 30 години и ние заемаш 2000$ да 10.000.000 $
Нашият лихвен процент е 2% годишно, тук са областите, в които можем да помогнем:
* Финансова
* Начало на кредита
* Инвестиционен кредит
* Auto заем
Консолидиране на дълг
* Придобиване на кредит
* Личен заем
* Вие се заби
* Bank забранен и не са в полза на банки или по-добре да има проект и се нуждаят от **** се свържете с мен и аз ще ти помогна.
Email : finance.europa12@gmail.com

11.08 2014 в 18:58

Добър вечер господине / госпожо
Email : finance.europa12@gmail.com
Аз съм съдружник в няколко банки и имам много capiteaux в своите банки. Можете необходими заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, най-накрая да прекъсне застоя, които причиняват банки, от отхвърлянето на вашите файлове за кандидатстване за заем, Ние сме група от финансови експерти, които може да ви даде заем в размер имате нужда и с условията, които правят живота по-лесен.
Ние правим заеми, вариращи от един месец до 30 години и ние заемаш 2000$ да 10.000.000 $
Нашият лихвен процент е 2% годишно, тук са областите, в които можем да помогнем:
* Финансова
* Начало на кредита
* Инвестиционен кредит
* Auto заем
Консолидиране на дълг
* Придобиване на кредит
* Личен заем
* Вие се заби
* Bank забранен и не са в полза на банки или по-добре да има проект и се нуждаят от **** се свържете с мен и аз ще ти помогна.
Email : finance.europa12@gmail.com

11.08 2014 в 18:52

Добър вечер господине / госпожо
Email : finance.europa12@gmail.com
Аз съм съдружник в няколко банки и имам много capiteaux в своите банки. Можете необходими заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, най-накрая да прекъсне застоя, които причиняват банки, от отхвърлянето на вашите файлове за кандидатстване за заем, Ние сме група от финансови експерти, които може да ви даде заем в размер имате нужда и с условията, които правят живота по-лесен.
Ние правим заеми, вариращи от един месец до 30 години и ние заемаш 2000$ да 10.000.000 $
Нашият лихвен процент е 2% годишно, тук са областите, в които можем да помогнем:
* Финансова
* Начало на кредита
* Инвестиционен кредит
* Auto заем
Консолидиране на дълг
* Придобиване на кредит
* Личен заем
* Вие се заби
* Bank забранен и не са в полза на банки или по-добре да има проект и се нуждаят от **** се свържете с мен и аз ще ти помогна.
Email : finance.europa12@gmail.com

12.08 2013 в 18:37

Левон Хампарцунян не беше ли зам.-министър на икономиката в правителството на Иван Костов и след това шеф на Агенцията за приватизация до 2001 г, когато Костовото правителство падна. Не бяха ли той и неговият безскрупулен министър (бог да не го прости) Александър Божков, дето бяха се сдобили с прозвището "Мистър 10%" и които разпродадоха за жълти стотинки всичко сътворено с парите, труда и ума на две поколения български граждани, като събираха тлъсти комисионни за себе си и за партийните си централи. Нали той хариза на италианците и "Булбанк с огромноно й имущество в имоти и пари, за жълти стотинки. За награда обаче през 2001 г стана най-високо платения неин Главен изп. Директор и шеф на УС. Затова сега строи палати на хиляди кв. м. площ с басейни, площадки за хеликоптери,

09.06 2013 в 20:24

здрaвейте може ли дa попитaм зa телефонът нa aдвокaтът по делото ? блaгодaря предвaрително :)

29.04 2013 в 22:15

Най-новия трик на ПИБ е смяна на датата на погасителния план.

Аз ако трябва да тегля кредит в никакъв случай ПИБ. Търся адвокат

23.04 2013 в 15:34

Още когато Пламен Стоянов спечели делото срещу Булбанк искрено се зарадвах, защото най-после някой бе пробил системата. Пишете и разпространявайте подобна информация, защото много хора могат да попаднат в подобна ситуация. Наистина е жалко, че подобни управители на банки няма да бъдат критикувани. Най-много да оригиналничат в някое предаване като Черешката на тортата.

22.04 2013 в 09:24

Абсолютно съм съгласна с Георги! Какво е това мрънкане? Всеки сам може да си помогне, но трябва да прояви някакво усилие, а не да чака у дома да му паднат пари от тавна или някой да почука на вратата и да предложи помощ. Що за мързел?

18.04 2013 в 12:33

Ооо, как си направих сметката!
Скоро проучвах възможността да изтегля кредит. Познайте коя банка автоматично отпадна от списъка ми, въпреки определено по - лесните условия, при които отпускат кредит??? И една друга отпадна поради същата причина. Една със зелена емблема и съществуваща отдавна...

Сугурен ссъм, че не е безхаберник. При всички случаи е мнго цинично, меко казано.

18.04 2013 в 12:24

Емкоооо, не е това идеята на всичко. Ок, имай си добра работа и добро заплащане. Идеята на цялостния строй, в който живеем, е, че парите трябва да се въртят. Тези, които спестяват, си слагат парите в банките. А тези, които са настроени да рискуват, са предприемчиви, вземат кредит, при което създават бизнеси, работни места и така икономиката нараства. Този, който има много пари и всичко му е уредено, в много случаи няма стимул да влага отново. А този, който може и иска, успява да го направи посредством банките. Банките се явяват и посредник между гореописаните и гарант всичко да протича нормално. А съдът се явява крайния гарант за това да няма прецакани.
В случая не е проблем, че ти не им вярваш. Проблем е, че банките лъжат тези, които по някакъв начин са предприемчиви и са си поели риска от бъдещи промени в техните лични доходи. Проблемът е, че банката ги поставя в неравностойно положение и вече ясно оформена тенденция, да ти описва едни условия в договора и след това при всички случаи те да стават по - лоши за теб. Сключваш договор при едни условия, които са в техен интерес и защитават техните интереси повече, отколкото твоите. Ти, като юрист, би трябвало това да го разбираш повече от другите. Не само чисто юридически и чисто човешки и логически не изглежда субектите да са равноправни. Да не вземеш сега да кажеш, че не виждаш нищо ненормално и незаконно ако някой е принуден да подпише договор с пистолет на слепоочието? Не е точно същия случай, но то така като сме тръгнали...