Приоритети във вътрешната сигурност: По-малко подслушвания и повече патрули в малките селища

Полицаите и пожарникарите ще имат нови униформи. Засилен контрол върху офшорките

Даниела Добрева Последна промяна на 13 декември 2021 в 12:51 1092 0

Сред спешните мерки в областта на вътрешния ред коалиционните партньори се споразумяха по реда на парламентарния контрол да се възложи на министъра на МВР да извърши бърз преглед на подзаконовите наредби, който да позволи разтоварване на служителите от несвойствени дейности. Изработването на образци за нова униформа на полицаите и защитно облекло на пожарникарите и премахването на хартия на електронни документи и дигитализация на процесите са други приоритети с спешен порядък.

В първите 6 месеца на управление ще бъде направен преглед на МВР и ще бъде изготвена стратегия за функциониране на министерството. Също така ще бъде направено предложение за нова структура, звена и състав; въвеждане на обективна и независима методология за регистриране на сигналите и престъпленията и отчитане на база обективни критерии; механизми за външен контрол; контрол върху информацията и достъпа до информация, съгласно изискванията на партньорските служби. 

Функционалният анализ се извършва и с участието на политическото и професионално ръководство на МВР, синдикатите, представител на МФ и по един парламентарен представител от всяка партия от коалицията, се споразумяха партньорите. Капацитетът на дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР ще бъде подсилен, а ролята и допустимостта на работещите в системата пенсионери ще бъде оценен. 

Предвижда се още в спешен порядък да се синхронизират законите за МВР и за държавните служители и Закона за администрацията. Ще се обследва възможността за обособяване на центрове за административни услуги и извеждането им от МВР. На базата на препоръките от функционалния анализ ще се изгради нова правна рамка за структурата и функциите на МВР. Предвижда се още разширяване на периметъра на действие и търсене на максимално експертно и финансово осигуряване на работи по програми за жертви на престъпления, домашно насилие, наркотици и рецидивна престъпност. Фокусът на взаимодействие ще е с правосъдното и социалното министерство и местна власт.

Ще бъде изготвена нова полицейска карта с фокус върху малки населени места за постоянно присъствие на служители, редовно патрулиране, техника за наблюдение в реално време (видеонаблюдение, паник бутони, безпилотни летателни средства, звукови датчици и други), ще се засили връзката районния инспектор и жители на района, ще бъдат привлечени представители от местните общности.

Повишаването на капацитета за Криминалистиката и Криминологията ще стане чрез квалификация и преподготовка на експерт-криминалистите, технологично обновление на МВР за криминалистика, единна база данни за криминалистика, изграждане на работеща система за съхранение на веществени доказателства, общ институт по криминалистика и криминология, който да възстанови научноизследователската и развойна, методическа и обучителна дейност, специализация в чужбина, система и критерии за справедливо възнаграждение и повишена техническа обезпеченост на служителите на МВР.

Специално внимание се отделя и на мигрантската криза, като насоката е подобряване на взаимодействието с европейските партньорски служби. Ще продължат усилията за подсилване на контрола на южната държавната граница. Включително ефективно използване на видеонаблюдение, безпилотни летателни средства и други технически средства.

Ще бъде създадена унифицирана структура за кибер сигурност и кибер престъпления.

Предвиждат се и обучения на състава на МВР за противодействие на домашно насилие, по езикова и юридическа подготовка, постоянно съпътстващо специализирано обучение в областта на криминалистиката като водене на интервю и разпити.

Срещу нарушенията и престъпленията ще има нулева толерантност.

Оптимизирането на оперативно-издирвателната дейност предвижда техническо осигуряване, структуриране на работата и обучението на служители под прикритие, включително законодателна промяна, използване на агентурна мрежа и доброволни сътрудници.

Законите в сектор Сигурност подлежат на преглед. Ще се направи преглед и на материалното състояние и връзките на рискови служители с организирана престъпност. Очакваният ефект от координацията с НАП, КФН, БНБ, ДАНС, ГДБОП и партньорските служби е засилване на противодействието на изпирането на пари по икономически сектори, като ще бъде направен преглед на извършените до момента проверки и ефективността им, ще се оптимизира подзаконовата рамка и ще се анализират случаите на проникване на чужди капитали в страната и възможностите на нови технологии, включително крипто
валути за пране на пари.

Контролът върху офшорните компании ще бъде завишен, така ще е и върху секторите, където ще има концентрация на инвестиции.

Ще се изготви функционален анализ на ДАНС по критерии за пълнота, обективност, ефективност, противодействие на заплахите, кадрова обезпеченост, деполитизация, интегритет, материално-техническa осигуреност, натовареност на дирекции и други.

Службите за сигурност ще са с високо ниво на парламентарен контрол с периодично участие на ръководителите им в ресорните комисии на НС и ограничаване на използването на „класифицирана информация“ като претекст за отказ за информация.

Фокус има и върху противодействието на групите за купуване на гласове.

Предвиждат се законодателни мерки за пресичане на корупционните практики и пълна прозрачност на обществени поръчки чрез дигитализация на процеса на провеждането им.

Въвежда се система за реална отчетност на магистратите чрез Закона за съдебната власт, засилване ролята на Инспектората на ВСС, съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да дава ход на преписки за досъдебно производство. Ще се въведе и прилага системи за оценка и филтриране на преписките според различни критерии и принципи.

Законът за СРС ще бъде променен в посока ограничаване на броя органи, които да могат да искат използване на специални разузнавателни средства, ще се премахне зависимостта на бюрото за контрол на СРС от ДАНС, ще се прецизират основанията за получаване на разрешения за използване на СРС.

Ще се създадат условия за водеща роля на разследващите полицаи. Нормативно ще стане извеждането на полицейската дейност като основна и установяване на структурна и функционална независимост на структурите с полицейски правомощия
от политическото ръководство на МВР. Ще бъдат създадени условия за автономност и независимост на разследващите екипи. Материалната база в помещенията за провеждане на основи процесуални действие ще бъдат подобрени, включително чрез повишаване на броя на залите за разпити и разпознаване.

Развитие на отдели за планиране на полицейски операции чрез координация на разследващите полицаи и експертите е също приоритет в областта на вътрешната сигурност.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови