Стартира нова програма за превенция срещу ХИВ и СПИН

Географското положение на България поставя страната на кръстопътя на две епидемии

Последна промяна на 10 юни 2016 в 11:15 1666 0

Снимка Архив

Нова програма за превенция срещу ХИВ и СПИН за периода 2016-2020 г. стартира екипът на Министерството на здравеопазването. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на ведомството.

Със заповед на министър Петър Москов е сформирана междуведомствена работна група, в която участват представители на министерства, включени в състава на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции, държавни агенции, експертни съвети, международни и неправителствени организации, представители на хората, живеещи с ХИВ/СПИН, както и представители на лечебни заведения.

Основните цели на програмата са достигане до минимум 60% покритие на групите в най-висок риск чрез запазване, разширяване и поддържане на целенасочени и непрекъснати интервенции за превенция на ХИВ с цел да се намали риска от инфектиране или предаване на ХИВ инфекцията; намаляване със 75% на новите случаи на ХИВ инфекция; елиминиране на предаването на ХИВ инфекцията от майка на новородено.

В документа са заложени още мерки, чрез които до 2020 г. достигане до 90 на сто на дела на лицата, инфектирани с ХИВ, които знаят своя статус, включване на антиретровирусно лечение на 90% от хората, живещи с ХИВ, които знаят своя статус и постигане на трайна вирусна супресия при тези на лечение, и достигане до 95% от бременните жени с изследване за сифилис и до 90% от бременните жени с изследване за ХИВ.

Сред другите цели са да се намалят до 90% на случаите с вроден сифилис, спрямо нивата от 2015 г. и осигуряване на защита и нулева дискриминация на хората, живеещи с ХИВ, и на лицата от групите в най-висок риск.

Общият финансов ресурс, необходим за осъществяване на дейностите по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН за петгодишния период, е в размер на 20 471 360 лв.

Тъй като до момента не са осигурени други външни източници на финансиране, Глобалният фонд предостави възможност за допълнително удължаване на периода на приключване на програмата – до 31 декември 2016 година, за да се осигури плавен преход към държавно финансиране на дейностите по превенция на ХИВ и партньорска подкрепа на неправителствените организации за предоставяне на услуги сред най-уязвимото население.

Считано от 2017 г., дейностите за превенция ще се финансират изцяло от бюджета на Министерство на здравеопазването.

Географското положение на България поставя страната на кръстопътя на две епидемии от ХИВ/СПИН с различна динамика и различни движещи сили. От една страна епидемията в Западна и Централна Европа (основен път на предаване е необезопасени сексуални контакти между мъже) с приблизително 900 000 лица, живеещи с ХИВ и от друга в Източна Европа и Централна Азия с приблизително 1,4 милиона лица, живеещи с ХИВ и заразени по кръвен път чрез инжекционна употреба на наркотици.