Разкриване на повече спешни отделения предвижда проект на МЗ

Янка Петкова 21 юли 2021 в 10:33 896 0

Промяна в стандарта за "Спешна медицина" предвижда създаването на спешни отделения (СО) с първо ниво на компетентност в повече лечебни заведения.

Предложението е включено в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № от 6 октомври 2017 година за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“.

С проекта се предвижда възможност за разкриване на СО с по-малък брой налични структури. По този начин повече лечебни заведения биха могли да разкрият в структурата си спешни отделения и да поемат повече пациенти в спешно състояние.

Очакваният ефект от промяната е екипите на центровете за спешна медицинска помощ да бъдат облекчени и да могат да поемат потока критични случаи, а пациентите да имат възможност за по-бърз достъп до медицинска помощ. 

Според вносителите на предложението това може да се осъществи, като се вземат предвид възможностите на лечебното заведение и наличието на структури по анестезиология и интензивно лечение, обща хирургия, вътрешни болести, кардиология, неврология, акушерство и гинекология, ортопедия и травматология или сключен договор за непрекъсната консултативна помощ с друго лечебно заведение.

Освен облекченията, свързани човешките ресурси, промените предполагат и намаляване на изискванията към лечебните заведения и при разкриване на спешно отделение от второ ниво на компетентност, като се допуска определени дейности, за които болниците нямат разкрити структури, да бъдат осигурявани по договор с друго лечебно заведение.

До момента всички болници са задължени да осигуряват непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицинските специалности, посочени в разрешението, включително и на медицинска помощ при спешни състояния. Предлаганите промени няма да предизвикат допълнителна финансова тежест за болниците, тъй като се облекчават условията за разкриване на такава структура, посочват от МЗ.

Прилагането медицинския стандарт няма да доведе до допълнително въздействие върху държавния бюджет, нито до финансова тежест за лечебните заведения, тъй като се облекчават условията за разкриване на такава структура.

Според действащата в момента нормативна уредба, разкриването на спешни отделения е задължение само за многопрофилните болници - търговски дружества със смесена държавна и общинска собственост в капитала.

За останалите лечебни заведения, решението за разкриване на спешно отделение е въпрос на преценка на болничния мениджмънт според капацитета на лечебното заведение, характера на осъществяваната дейност, потока пациенти и др.

Проектът подлежи на обществено обсъждане до 19.08.2021 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови