Правителствена болница все пак ще има, заплатите на медиците се регламентират в закон

OFFNews Последна промяна на 09 януари 2020 в 10:02 1606 0

Снимка Архив

Министерски съвет ще определя болницата, която ще оказва медицинска помощ на определена група от представителите на властта. Това се предлага с измененията в Закона за лечебните заведения, внесени в НС от МС.

Правителствена болница отново ще има, въпреки че през януари 2019 г. депутатите гласуваха този статут на „Лозенец" да бъде променен и тя да бъде преобразувана в търговско дружество.

Според предложението МС ще определи държавното лечебно заведение, което ще оказва медицинска помощ и медицинско осигуряване при пътувания в страната и в чужбина на президента, вицепрезидента, председателя на Народното събрание, министър-председателя и главния прокурор. Избраната болница ще отговаря и за медицинското осигуряване на чуждестранни делегации при посещения в страната, както и за медицинското осигуряване на пленарните заседания на парламента.

Обещаните в края на миналата година поправки, регламентиращи разходите за заплати на медиците като част от НРД, вече са внесени в парламента. В Закона за здравното осигуряване тях са заложени изисквания относно структурата на разходите за персонал. 

Националният рамков договор вече предвижда не по-малко от 50% от приходите на лечебното заведение да се разпределят за възнаграждения за персонала.

С промени в Закона за лечебните заведения се предлага сестри, акушерки и лекарски асистенти да имат право да разкриват самостоятелни практики. Те обаче ще могат да извършват само дейности, които са назначени на пациента от лекар.

Въвежда се изискване лечебните заведения, определени да проследяват терапиите с лекарства, да докладват ежедневно за ефекта от тях. Тази информация трябва да се изпраща до Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени продукти от лечебните заведения. За неизпълнение глобата е глоба в размер от 2500 до 5000 лв.

Промените в Закона за трансплантациите на органи, тъкани и клетки предвиждат да се разреши кръстосаното донорство, с което се разширява кръга на потенциалните донори. Регламентира се и присаждането на матка.

С други промени в съществуващите закони се създава възможност средствата от продажба на обособени части от лечебни заведения, с държавно или общинско участие, да могат да се използват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, или за погасяване на задължения към кредиторите. 

Регламентира се извършването на оценка за необходимостта от създаване на нови комплексни онкологични центрове, според потребностите на населението, както това е предвидено в момента при лечебните заведения за болнична помощ. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови