От днес НЗОК ще ни известява за отчетени дейности в здравното досие

OFFNews 07 юни 2021 в 15:05 2045 0

От днес мобилното приложение на НЗОК ще известява за отчетени дейности в здравното досие. Това ще даде възможност на гражданите да участват активно в контрола на изразходването на обществения ресурс, съобщават от здравния фонд.

Целта на проекта е да се свърже Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК с мобилното приложение за iOS и Android, като се предостави възможност за получаване на известия за отчетени дейности през съществуващото мобилно приложение. Приложението ще бъде свързано и с електронните рецепти и регистрацията ще става чрез сайта на здравната каса.

Всеки пациент, след идентификация чрез Персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или Уникален код за достъп (УКД) на НЗОК, ще има възможност да получава на телефона си чрез приложението информация за извършени медицински дейности или изписване на лекарства, напълно или частично заплащани от НЗОК, и да изпраща обратна връзка до касата, ако забележи нередности – ако не е бил на преглед или не е получил лекарства от аптеката и т.н.

Как да получите Уникален код за достъп (УКД)

Уникален код за достъп може да бъде получен във всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето. Необходимо е да се подаде заявление за издаване (по образец). Кодът е персонален, поради което заявленията за неговото издаване се подават лично в РЗОК, срещу представяне на документ за самоличност. УКД се издава за определен единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер от регистъра на НАП (за лицата без ЕГН/ЛНЧ).

Подаването на заявление за издаване на УКД и/или получаването на такъв може да се извърши и чрез упълномощен от лицето пълномощник. В тези случаи към заявлението за издаване на УКД или към разписката за неговото получаване задължително се прилага (в оригинал или нотариално заверено копие) изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Получаването на УКД се извършва в РЗОК, в която е подадено заявлението за издаване, срещу разписка (по образец). Уникалният код за достъп се получава на хартиен носител, в запечатан плик – лично от заявителя.

Пълната презентация на новата услуга можете да видите тук.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови