НЗОК с апел към гражданите за контрол над харчовете в системата

Проверявайте информацията в пациентските си досиета, съветват от здравния фонд

OFFNews 10 март 2021 в 10:27 1392 0

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) апелира здравноосигурените граждани активно да проверяват информацията в пациентските си досиета. Така ще се подобри ефективността на контрола върху изразходването на обществения ресурс, смятат от Касата.

Какво представлява личното медицинско досие

НЗОК събира медицинска и персонална информация за пациентите, като предпоставка за заплащане на дейностите, извършени от лечебните заведения, партньори на НЗОК. Тази информация се съхранява централизирано в НЗОК и се използва за изграждане на единно пациентско досие на здравноосигурените лица в България.

Персонализираната информационна система (ПИС) съхранява данни за извършен избор на личен лекар на всеки гражданин (от 2000 г. до момента), както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекарите-специалисти, болничните заведения, лабораториите и аптеките - от 2009 г. досега.

ПИС разполага с информация и за извършените и отчетени дейности от стоматологичните кабинети, както и информация за издадените европейски здравноосигурителни карти (ЕЗОК).

Всеки гражданин може да провери и статуса на извършената дейност (одобрена от НЗОК за плащане, отхвърлена или Нова дейност - предстои обработка в НЗОК), припомнят от фонда.

Системата позволява гражданите да получават уведомления (нотификации) за настъпили събития (напр. промяна в пациентската информация), за събития, които предстоят (напр. годишен профилактичен преглед), както и за деца на възраст до 18 години или подопечно лице (напр. уведомление за правото на периодични профилактични прегледи). Нотификациите се извършват по e-mail, след предварително направен абонамент.

Как можете да проверите информацията в медицинското си досие

Всеки здравноосигурен може сам да контролира дали в медицинското му досие е отразена реално получената медицинска дейност чрез електронната услуга на интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg, рубрика „Услуги за граждани“, подрубрика „Преглед на досие от здравноосигурени лица“.

Медицинските досиета на непълнолетните деца могат да бъдат преглеждани от родителя/ настойника, осъществил избор на общопрактикуващ лекар на детето.

В личното медицинско досие може „да се влезе“ по няколко начина:

 - чрез Универсален код за достъп (УКД), издаден от НЗОК/РЗОК;

- с Персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите (НАП);

- с ПИК на НАП се разширява кръгът на гражданите, които имат достъп до пациентските си досиета.

Механизмът за издаване на ПИК в максимална степен изключва възможността той да бъде получаван от друг човек, тъй като кодът се предоставя лично, срещу лична карта, в запечатан плик. Гражданинът подписва и декларация, в която се съгласява с условието да не предоставя своя ПИК на трети лица и се задължава да изтърпи всички законоустановени последици от нарушаването на това изискване.

Всеки гражданин, който има съмнение за нарушаване на конфиденциалността на кода му, може да предприеме следните стъпки:

 - да подаде сигнал за блокиране на ПИК на телефона на Информационния център на НАП - 0700 18 700;

- да поиска издаване на нов ПИК чрез електронната услуга на НАП.

От април 2013 г., когато започва да работи новата функционалност на персонализираната информационна система на НЗОК, до момента 75 181 здравноосигурени граждани са прегледали здравните си досиета, достъпвайки в ПИС чрез УКД или ПИК.

До момента 37 869 граждани са се възползвали от възможността да проверят данни чрез електронния си подпис.

Предимствата на мобилното приложение

През юни 2020 г. Националната здравноосигурителна каса стартира мобилно приложение, което предоставя възможност за бърз и лесен достъп до институционална информация, чрез специални нотификационни съобщения на телефона на всеки, който го е инсталирал.

Чрез рубрика ОБРАТНА ВРЪЗКА на мобилното приложение гражданите могат да изразяват мнението си за получените от тях здравни услуги в извънболничната, болничната и денталната помощ, както и в аптеките. Приложението е удобно за ползване и не ангажира потребителите със споделяне на лични данни или данни за лечебното заведение, към което са се обърнали за преглед, изследвания, лечение и т.н. Анкетата може да се попълни дори и в метрото, в автобуса – след като пациентът излезе от контакт с лечебното заведение.

Как може да бъде инсталирано мобилното приложение вижте ТУК.

1 295 граждани се възползват от мобилното приложение досега, включително и за да проверят информацията в медицинското си досие.

В какви случаи можете да подадете сигнал към НЗОК:

- при отчетена, но неизвършена медицинска дейност;

- когато качество на медицинската помощ не съответства на критериите, определени в националните рамкови договори;

- при отказан достъп до медицинска документация;

- при поискани суми без правно основание;

- при поискани от изпълнител на медицинска или дентална помощ, или от лечебно заведение суми, извън заплащаните от НЗОК за предоставени дейности.

Сигнали може да се подават на електронен адрес [email protected], на следните телефони: 02 9659 157, 02 9656 822, 02 9659 254, както и на адреса на Националната здравноосигурителна каса: 1407 София, ул. „Кричим“ №1. За всеки сигнал ще бъде извършвана проверка от контролните органи на НЗОК/РЗОК и ще бъдат предприети законово установените мерки, уверяват от Касата.


Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови