НЗОК изпрати писма на 700 души с информация от здравните им досиета

Последна промяна на 17 септември 2018 в 17:16 2550 0

Здравната каса изпрати писма на 700 души с информация за използваната от тях медицинска и дентална помощ, отразена в информационната система на Касата.

Това е в рамките на кампания, която цели да включи активно пациентите в контрола върху изразходването на парите на пациентите за здраве, съобщиха от НЗОК. 

В писмата се съдържа информация, отразена в електронната система на НЗОК за периода 2017 - 2018 г. 

Идеята на Здравната каса е пациентите да сигнализират, ако установят, че предоставената информация се различава от действително получената медицинска помощ. 

От НЗОК очакват сигнали, ако има отчетена, но неизвършена медицинска дейност, ако е отказан достъп до медицинска информация, ако качеството на медицинската помощ не съответства на критериите за качество в националните рамкови договори, при поискани от болница, лекар или зъболекар суми извън заплащаните от НЗОК за предоставените дейности. 

Сигнали може да се подават на електронен адрес grajdani@nhif.bg, на телефони: 02 9659 157, 02 9656 822, 02 9659 254, както и на адреса на Националната здравноосигурителна каса: 1407 София, ул. „Кричим“ №1.

За всеки сигнал ще бъде извършвана проверка от контролните органи на НЗОК/РЗОК и ще бъдат предприети законово установените мерки, обещават от НЗОК.

Всеки здравноосигурен може да влиза в личното си медицинско досие и да сравнява отчетените с реално извършените медицински дейности. Това става чрез уникален код за достъп, издаден от НЗОК/РЗОК, с Персоналния идентификационен код, издаван от Националната агенция за приходите или с електронен подпис.

От април 2013 г., когато започва да работи новата функционалност на персонализираната информационна система на НЗОК, до момента 100 878 здравноосигурени граждани са получили уникален код за достъп.