ВАС върна делото за конфликт на интереси при Александър Манолев

Съдът не е представил мотиви за оказване на влияние от страна на бившия зам.-министър на икономиката

OFFNews 18 февруари 2021 в 16:13 2209 0

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решението на Административен съд София – град по делото срещу бившия зам.-министър на икономиката и бивш член на УС на Държавен фонд "Земеделие" Александър Манолев, с което бе потвърден установеният от КПКОНПИ конфликт на интереси.

Върховните магистрати върнаха делото за ново разглеждане от нов състав.

В края на октомври м.г. Маналев обжалва пред АССГ конфликт на интереси заради къща за гости. Заради скандала той бе принуден да подаде оставка през април 2019 г.

ВАС приема, че първоинстанционният съд не е преценил всички доказателства по делото и доводите на страните. Според чл. 236, ал. 2 от ГПК към решението си съдът излага мотиви, в които се посочват исканията и възраженията на страните, преценката на доказателствата, фактическите констатации и правните изводи на съда.

В мотивите на съдебното решение първоинстанционният съд следва да изложи фактите и обстоятелствата, които е приел за установени въз основа на преценката на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и по вътрешно убеждение. Съобразно приетите за установени обстоятелства, съдът следва да квалифицира фактите и да направи съответните правни изводи, които също следва да бъдат изложени в мотивите на решението, казват от ВАС.

В този случай това не е сторено и има нарушение на съдопроизводствените правила по смисъла на чл. 209 т.3 от АПК. Това е и пречка касационната инстанция да извърши контрол за материална законосъобразност на проверяваното решение.

При новото разглеждане на делото трябва да се установят всички факти и обстоятелства от значение за спора и подведени под съответните относими материалноправни норми за изясняване на основните спорни въпроси по делото, включително и след обсъждане на всички възражения на страните в процеса.

"Бланкетното посочване, че Манолев е "имал възможност за оказване на влияние, което се доказвало от последващите действия на контролните органи", приповтаря дословно мотивите на административния орган и не съставлява собствен извод от фактическа и правна страна на съда. Отделно от това, предвид изложеното по-горе, не става ясно и кои точно са тези "всички възможности за упражняване на влияние върху структурни звена в ДФ "Земеделие" и в частност спрямо Регионалния технически инспекторат при Областна дирекция – Благоевград на ДФ "Земеделие" от страна на Манолев", се отбелязва в решението на ВАС.

Решението на върховните съдии е окончателно.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови