ВАС: ТЕЦ Бобов дол правилно е получил разрешително за инсталациите за ток и водород

OFFNews 07 декември 2022 в 16:49 1479 0

ТЕЦ

Снимка Wiuipedia

ТЕЦ "Бобов дол"

Върховният административен съд окончателно остави в сила решение на Административния съд в Кюстендил, с което отхвърли жалбата на Сдружение "За Земята – Достъп до правосъдие" срещу решение на директора на Изпълнителна агенция по околна среда в София за издаване на комплексно разрешително на ТЕЦ "Бобов дол" за експлоатация на инсталации и съоръжения.

Става дума за горивна инсталация за производство на електрическа енергия и инсталация за производство на водород.

Върховните магистрати приемат, че не се касае за извършване на "съществена промяна" в производствената дейност на теца, която да попада в приложното поле на чл. 20 и 21 от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Доводите в мотивите на оспореното решение за обстоятелството, че разрешителното е издадено на лице, многократно нарушавало и нарушаващо и към момента екологичното законодателство, и че не могат да послужат като основание за отказ да бъде издадено комплексно разрешително, са правилни.

В оспореното разрешение са посочени изрично мерките, които операторът следва да вземе, за да намали вредните емисии, посочени в директивата на Европейския парламент и на Съвета.

ВАС постановява още, че не са налице отклонения от процедурата, регламентираната в Закона за опазване на околната среда и в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови