ВАС отмени текстове за трайна нетрудоспособност

OFFNews Последна промяна на 31 януари 2020 в 14:21 1715 0

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени текстове от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в проценти, която е част от Наредбата за медицинската експертиза.

Отменената разпоредба гласи: „Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение.”

Върховните съдии констатират, че в доклада при приемането на разпоредбата липсва конкретика и яснота, статистически данни и процентно съотношение на хората с увреждания по категории: с множество увреждания, тежки по своя характер и други. Вместо това в доклада се сочи, че оценка на промените може да се направи след като са ясни практическите резултати от прилагането на наредбата през определен период от време, неясно какъв и колко дълъг.

Не е спазено и задължителното условие, императивно изискващо анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Тричленният състав на ВАС смята, че нарушенията са съществени, защото са довели до нарушаване на основни принципи на административното производство - законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност.

Не са спазени и принципите за изработването на проект, който да взема предвид зачитането на принципите на необходимост, обоснованост, откритост, предвидимост, съгласуваност, пропорционалност и стабилност. Липсата на надлежна обосновка препятства съдебния контрол.

Административно дело №10422 от 2018 г. беше образувано по жалби на физически лица.

Решението може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови