Ексклузивно Министърът коригира заповедта: сертификатите за преболедували - за 1 година, документ ще се издава и след 1-ва доза

ВАС: Кметът на Стрелча трябва да напусне поста

OFFNews Последна промяна на 14 април 2020 в 15:52 11354 0

Тричленека на Върховния административен съд остави в сила решение на Административен съд–Пазарджик, с което беше отхвърлена жалбата на ОИК–Стрелча за предсрочно прекратяване мандата на кмета на община Стрелча.

Административно дело беше образувано във ВАС по касационна жалба на кмета Стойно Чачов срещу решението на административния съд в Пазарджик.

От доказателствата по делото е установено по безспорен начин, че към датата на полагане на клетва, т. е. към началния момент на възникване на мандата, кметът е бил едноличен собственик на капитала и управител на „Българска асоциация по белот“ ЕООД. Като управител на ЕООД, той попада в една от алтернативно посочените хипотези на несъвместимост по чл. 41 Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА забранява на кметовете на общини, райони и кметства, кметските наместници, зам.-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Целта на разпоредбата е да предотврати всякакви възможности за възникване конфликт на интереси и злоупотреба с власт. Разпоредбата изключва съвместяване на функциите на кмет на община с извършване на търговска дейност и с представителни и управленчески права в търговски дружества.

Нормата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА указва, че в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което осъществява дейност или заема длъжност, посочена в ал.1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността или за освобождаване на заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и ОИК.

За да бъдат изпълнени изискванията на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, е необходимо:

1. лицето да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността;

2. да уведоми писмено за предприетите действия председателя на общинския съвет;

3. да уведоми писмено за предприетите действия ОИК.

Тези изисквания не са били изпълнени от кмета на Община Стрелча, което води до предсрочно прекратяване на пълномощията му.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови