Комисията 'Цацаров' глоби кмета на Красно село с 15 000 лв.

OFFNews 09 юни 2021 в 11:39 2508 0

Антикорупционната комисия, ръководена от Сотир Цацаров, уличи в конфликт на интереси Росина Станиславова – кмет на столичния район "Красно село" и й наложи глоба от 15 000 лв. и отнемане в полза на държавата на получената материална облага в размер на 9981, 46 лв.

Производството срещу нея е започнало по сигнал, че е била ръководител на европейски проект и е платила сама на себе си средства по програмата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

В хода на проверката е установено, че с решение на Столичния общински съвет от 16.04.2020 г. се дава съгласие районите в София, представлявани от районните кметове, да кандидатстват самостоятелно или в партньорство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. На 22.06.2020 г. Станиславова подписва такъв административен договор, а на 23.12.2020 г. е подписала анекс към него, с който се удължава срокът му, като тези деяния не съставляват нарушение, обясняват от КПКОНПИ.

На 7.05.2020 г. Станиславова е определила екипа на проекта и със заповед е посочила за ръководител самата себе си. Още същия ден е издала и втора заповед, в която си е възложила допълнителни функции и е определила почасовото възнаграждение на екипа на проекта, като най-високата ставка е за ръководителя му – самата тя. На 22.05.2020 г. кметицата е наредила с документ полагането на извънреден труд за себе си и още 3 общински служители. На 5.01.2021 г. тя отново е издала заповед, с която си възлага допълнителни функции за изпълнение и е определила размера на индивидуалната часова ставка за самата себе си.

"С тези свои действия Станиславова е реализирала конфликт на интереси, като е издала актове в свой частен интерес, а също е формирала права и облага за себе си в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност", казват от КПКОНПИ.

В хода на производството е била изслушана и Росина Станиславова. Тя е посочила, че е нормално да бъде ръководител на проект, след като ръководи и цялата общинска администрация на район „Красно село“.

Комисията "Цацаров" не е приела тезата й, че управляващият орган е бил запознат с всички участници в управлението на проекта, включително със самоличността на неговия ръководител. 

Според практиката на Върховния административен съд разпоредбите на ЗПКОНПИ не допускат нито самоконтрол, нито договаряне сам със себе си, нито съчетаване на обществен и частен интерес в личността на един субект. В случая правилното и законосъобразно поведение е при наличие на частен интерес, свързан с едновременното упражняване на правомощията й като кмет на район „Красно село“ и дейността като ръководител на проект по договор, по който същият район е бенефициент, Станиславова да предостави функциите си като ръководител на проекта по европейска програма на друго длъжностно лице от общинската администрация, или да се отведе от изпълнението на правомощията ѝ на кмет, уточняват от комисията.

В хода на производството не са открити и данни тя да е отправила запитване към Управляващия орган (като оправомощен разпоредител с бюджетни кредити) дали поведението й съставлява конфликт на интереси, съгласно разпоредбите в Регламент на ЕС (№2018/1046).

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Там ли му е мястото на Войнишкия паметник (подкаст с Манол Глишев)