Гешев прати в КС правилника за дейността на парламента. Не иска да го викат на всеки 3 месеца

OFFNews Последна промяна на 23 март 2022 в 13:34 1456 0

Главният прокурор Иван Гешев внесе в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – на чл. 25 и на част от текстовете на чл. 86.

В чл. 25 е записано, че най-малко веднъж на всеки три месеца в Комисията по конституционни и правни въпроси се провежда обсъждане с участието на главния прокурор във връзка с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи.  

В искането си Гешев е посочил, че чл. 25 от правилника противоречи на принципа за разделението на властите и на прогласената от основния закон независимост на съдебната власт, защото недопустимо „разширява“ конституционно предвидения контрол на законодателната над съдебната власт.

Контролът на законодателната върху дейността на съдебната власт (в частност на прокуратурата) по прилагането на закона се осъществява чрез ежегодното изслушване и приемане от Народното събрание на годишния доклад на главния прокурор и чрез други обобщени и аналитични доклади за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика, различни по време и/или съдържание от годишните доклади, пише обвинител №1.

Освен това според него с разпоредбата на чл. 25 се създава задължение главният прокурор да се явява в Комисията по конституционни и правни въпроси „най-малко веднъж на всеки три месеца“ за обсъждане на теми, извън годишните доклади, а в някои случаи дори извън компетентността на ръководителя на държавното обвинение.

"Този текст от правилника на практика допуска обсъждане по всяко време, което обезсмисля възможността за реално обобщаване на информацията относно процесите в развитието на криминогенната обстановка и води до недопустима намеса в дейността на прокуратурата, посочва Гешев.

И допълва, че "определянето на срок за провеждане на обсъждане по посочените теми е прекомерно, излиза извън системата на контрол и възпиране на отделните власти и може да се определи като вмешателство в независимостта на съдебната власт".

Иван Гешев иска за противоконституционни да бъдат обявени още две разпоредби от правилника – на чл. 86, ал. 1 в частта „включително и за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на предходния доклад“ и на чл. 86, ал. 5, изречение второ, според който проектът за решение на парламентарната комисия може да съдържа и препоръки към органа, чиято дейност се обсъжда.

Главният прокурор подчертава, че тази норма отново разширява и допълва по недопустим начин правомощията на НС, дадени от основния закон.

"Приравняването на орган на съдебната власт, каквато е прокуратурата, на органи, които са под пряк парламентарен контрол, е недопустимо нарушаване на баланса между властите и противоконституционно навлизане на законодателната власт в правомощия, дадени от Конституцията на органи на съдебната власт.
Ефективната борба с престъпността е общонационален приоритет и само сътрудничеството между трите власти може да доведе до реална защита на правата на гражданите, но то трябва да бъде изградено в съответствие с принципа за разделение на властите и при зачитане независимостта на съдебната власт", се посочва в искането до Конституционния съд.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови