Тезисите на В. В. Путин: Русия като страна-цивилизация и курс към приключване на хегемонията на САЩ

OFFNews 31 март 2023 в 18:18 4572 21

Снимка

Новата концепция съдържа имперските виждания на Владимир Путин за ролята на Русия и Русский мир в съвременния свят.

Русия ще изгражда отношения с други държави в зависимост от тяхната политика спрямо нея, се казва в новата руска концепция за външната политика, подписана от президента на Руската федерация Владимир Путин в петък. ТАСС публикува по този повод тезиси към концепцията на Путин за въшна политика, в които основният акцент е на Русия като страна-цивилизация и нов външно-политически курс към приключване на световната хегемония на САЩ.

Одобрената от руския лидер концепция, беше публикувана в петък. Този документ определя приоритетните области, целите и задачите на международната дейност на страната и ще бъде пътна карта за руското външно министерство и други министерства и ведомства. Последният подобен документ беше приет през 2016.

Русия е самобитна страна-цивилизация, крепост на руския свят и един от суверенните центрове на световното развитие и в светлината на недружелюбните действия на Запада ще защитава правото си на развитие "с всички налични средства", гласи философията на новата концепция. Москва смята сегашния курс на Съединените щати за основен източник на рискове не само за себе си, но и за целия свят и възнамерява да премахне "рудиментите на господство" (рудимент – в биологията атрофирал, излишен орган) на Вашингтон и неговите съюзници и вместо сътрудничество със западните страни, вече ще се интересува само от мирно съжителство. В документа се подчертава, че Русия ще изгражда отношения с другите държави в зависимост от тяхната политика спрямо нея и е готова да използва въоръжените си сили както за отблъскване, така и за предотвратяване на агресия срещу нея или нейните съюзници.

Документът е от 42 страници и се състои от шест раздела и общо 76 параграфа. Според текста на самата концепция, тя е документ за стратегическо планиране и представлява система от възгледи за националните интереси на Руската федерация във външната политика, основните принципи, стратегическите цели, основните задачи и приоритетните области на външната политика.

За ролята на Русия в света

Президентът на Русия определя основните направления на външната политика на страната и я представлява в международните отношения.

По-голямата част от човечеството е заинтересована от конструктивни отношения с Русия.

Руската федерация си поставя задачата да противодейства на антируската дейност на чужди държави и техните сдружения.

Русия ще защитава правото си на съществуване с всички налични средства.

Русия е самобитна държава-цивилизация, огромна евразийска и евро-тихоокеанска сила, крепост на руския свят. Той играе уникална роля в поддържането на глобалния баланс на силите и осигуряването на мирното развитие на човечеството.

Руската федерация си поставя за задача ефективната защита на правата и свободите на руснаците в чужбина и укрепването на позициите на руския език в света.

Отношението на Руската федерация към другите държави ще се определя от характера на тяхната политика - конструктивна, неутрална или неприятелска.

Русия, като се има предвид нейният решаващ принос за победата във Втората световна война, е един от суверенните центрове на световното развитие.

Руската федерация възнамерява да даде приоритет на стратегическото възпиране, за да предотврати ядрен конфликт. Укрепването на международните договори в областта на стратегическата стабилност и контрола върху въоръженията ще бъде приоритет за Москва.

В новата концепция оценките на основните тенденции и перспективи на съвременния свят са значително променени: сега той преминава през не „дълбоки“, а „революционни“ промени, „елементите на кризисни явления“ в световната икономика се превърнаха в „криза на икономическата глобализация“, а изострянето на конкуренцията се превърна в „хибридна война“ на САЩ и техните съюзници срещу Русия.

Относно сигурността

Русия може да използва своите въоръжени сили за защита или предотвратяване на атаки срещу себе си или своите съюзници, разрешаване на кризи (включително по решение на „структурите за колективна сигурност с участието на Русия в тяхната зона на отговорност“), защита на своите граждани в чужбина, борба с международния тероризъм и пиратството. Тази позиция не беше включена в концепцията от 2016 г.

Тя ще оказва помощ на своите съюзници и партньори, независимо от тяхното международно признание.

Руската федерация изхожда от факта, че нейните въоръжени сили могат да бъдат използвани в съответствие с принципите и нормите на международното право.
Москва се стреми да осигури еднакво сигурност за всички държави, но само на принципа на реципрочност. В предишната концепция от 2016 г. не се споменава реципрочност, но се отбелязва значението на ОССЕ като механизъм за изграждане на общоевропейска система за сигурност.

Руската федерация ще разследва предполагаемите разработки на биологични и токсични оръжия.

Русия ще се противопостави на опитите за произволно тълкуване на принципите на международното право, залегнали в Устава на ООН. Изкуствено се обезценява ООН като платформа за координиране на интересите на водещите държави.

Москва също така възнамерява да възстанови ролята на ООН като "централен координационен механизъм" в съгласуването на интересите на страните членки на световната организация.

Руската федерация възнамерява да засили ролята си в мироопазващата дейност на ООН и Организацията на Договора за колективна сигурност.

Москва ще обърне внимание на неутрализиране на заплахите за сигурността от неприятелски настроени европейски и натовски държави.

Руската федерация ще развива военно и военнотехническо сътрудничество със съюзниците за укрепване на регионалната сигурност.

Русия възнамерява активно да развива сътрудничеството във всички области със съюзниците и партньорите, както и да пресича опитите на недружелюбни страни да пречат на тяхното сътрудничество.

Москва ускорява процеса на регистриране в рамките на международното право на своята държавна граница и юрисдикция върху териториите, които контролира.

Русия ще отговори с асиметрични мерки, включително санкции, на заплахи за нейния суверенитет и териториална цялост.

За международните отношения като цяло

Русия се стреми към система на международни отношения, която ще защити идентичността и равни условия за развитие на всички държави и разширяване на участието на развиващите се страни в световната икономика.

Приоритетите на Руската федерация във външната политика са, наред с други неща, неделимостта на сигурността и отказът от хегемония в международните отношения. Външната политика на Русия е миролюбива, открита, предвидима, основана на международното право.

Москва подкрепя международните усилия за защита на "универсалните и традиционни духовни и морални ценности". Това е нов термин - в предишната концепция става дума само за необходимостта от формиране на "ценностни основи", основани, наред с други неща, на потенциала на основните световни религии.

Развитието на международното право трябва да отчита реалностите на един многополюсен свят. В същото време Москва ще се противопостави на опитите за преразглеждане на принципите на международното право.

Само обединяването на потенциала и съвестните усилия на целия свят може да реши проблемите на нашето време.

Русия смята противодействието на русофобията, защитата на руския език, култура, спорт, Руската православна църква и борбата за историческата истина за приоритет на своята хуманитарна политика.

Руската федерация ще даде приоритет на подобряването на международните механизми за регулиране и защита на медиите. Руската федерация ще даде приоритет на предоставянето на достоверна информация за политиката на страната на чуждестранната публика.

Москва отбелязва намаляване на ефективността на дипломацията при липса на доверие.

Руската федерация ще допринесе за неполитизираните международни усилия за ограничаване на негативното въздействие върху околната среда. Руската федерация ще предотврати трансгранично увреждане на околната среда, преди всичко въвеждането на замърсители в страната.

Русия ще се противопостави на политизирането на международното сътрудничество в областта на здравеопазването.
За отношенията със Запада

Русия не се смята за враг на Запада и не се изолира от него - тя разчита на това, че западните страни ще осъзнаят безсмислието на конфликта с Москва и ще приемат многополярността.

В същото време приоритет за Русия ще бъде премахването на "рудиментите на господство" на САЩ и други неприятелски държави в световните дела, намаляването на способността им да злоупотребяват с положението си в икономиката и създаването на условия за изоставяне на всяка страна, техните неоколониални и хегемонистични амбиции. САЩ виждат независимата външна политика на Русия като заплаха за западната хегемония.

Москва смята курса на Вашингтон за основен източник на рискове за собствената си и международната сигурност, за мира и справедливото развитие на човечеството като цяло. Сега Русия е заинтересована не от „изграждането на взаимноизгодни отношения“ със САЩ, а от „мирното съвместно съществуване“ и „установяването на баланс на интересите“.

Отказът от антируската политика и получаването на независимост от САЩ би имал положително въздействие върху сигурността и благосъстоянието на Европа.

Перспективите за формиране на отношенията между Руската федерация и САЩ зависят от степента на готовност на Вашингтон да се откаже от силовото господство.

Налагането на разрушителни неолиберални идеологически насоки се превърна в обичайна форма на намеса в делата на суверенните държави. Новата концепция отбелязва, че страните, мислещи в логиката на неоколониализма, не признават реалностите на многополюсния свят.

В новото понятие се въвежда понятието „англосаксонски страни“. Отношенията с тях ще се изграждат „в зависимост от степента на тяхната готовност да се откажат от неприятелски курс към Русия и да зачитат нейните законни интереси“.

Осъзнаването от страна на Европа на липсата на алтернатива на мирното съжителство с Руската федерация ще помогне на тези държави да заемат полагащото им се място в многополюсния свят.

Москва вижда рисковете от изостряне на конфликти с участието на големи държави, както и от прерастването им в локална или глобална война. Отношенията между държавите все повече се определят от фактора сила.

Повечето европейски държави провеждат "агресивна политика" срещу Русия. Москва се интересува от нов модел на съжителство с тях, като се имат предвид географската близост и исторически установените връзки, като основният фактор, усложняващ нормализирането на отношенията, са САЩ.

За отношенията с целия свят

Евразия трябва да се превърне в пространство на мир, стабилност, доверие и просперитет - това е водещият проект на Русия през 21 век. Руската федерация ще даде приоритет на формирането на интегрирано икономическо и политическо пространство в Евразия.

Основната цел в близката чужбина (тази концепция не беше в концепцията от 2016 г.) е превръщането на региона в зона на мир, добросъседство и просперитет.

Москва възнамерява да разрешава конфликтите тук и да предотвратява цветните революции, както и да противодейства на появата в тези страни на военна инфраструктура на неприятелски държави.

Ако в предишната концепция се декларира интересът на Русия да развива отношенията с Украйна и да урежда вътрешноукраинския конфликт, то в новия документ

Украйна изобщо не се споменава, а само „украинското направление“, в което Русия защитава своите жизненоважни интереси.

Системата на международни отношения трябва да се основава на суверенно равенство и ненамеса в делата на държавите.

В отговор на външния натиск и кризата на световния ред, потиснатите страни естествено укрепват сътрудничеството.

Русия смята за особено важно задълбочаването на връзките с приятелски глобални центрове на сила - Индия и Китай.

Той също така ще допринесе за появата на Африка като влиятелен център на световното развитие и ще увеличи сътрудничеството с Латинска Америка (Бразилия,

Венецуела, Куба и Никарагуа са подчертани отделно). И тук, както в Близкия и Далечния изток, Русия ще подкрепя интеграционните процеси.

Руската федерация ще продължи да укрепва взаимноизгодните връзки със страните от Латинска Америка и да подкрепя държавите от региона, които са подложени на натиск от Съединените щати.

Руската федерация ще даде приоритет на подкрепата на африканските страни, включително в областта на сигурността, продоволствието и военното сътрудничество.

Русия е за укрепване на потенциала и засилване на ролята на ШОС, БРИКС, ОНД, ОДКБ в света. Москва ще обърне внимание на подпомагането на интеграцията в рамките на асоциациите в Азиатско-тихоокеанския регион, Близкия изток, Африка и Латинска Америка.

Руската федерация ще се противопостави на опитите за подкопаване на системата за сигурност и развитие, създадена около АСЕАН, основана на равенство.
Москва ще засили всестранното взаимноизгодно сътрудничество с приятелската ислямска цивилизация.

Русия е против политиката на разделителни линии в Азиатско-тихоокеанския регион.

Руската федерация е насочена към мирно решаване на международни проблеми в Арктика. Москва е заинтересована от запазването на Антарктида като демилитаризирана зона на света.

Русия си поставя задачата да осигури интересите на страната в Световния океан, космическото и въздушното пространство.

Руската федерация ще окаже всестранна подкрепа на Абхазия и Южна Осетия, чийто народ направи избор в полза на задълбочаване на интеграцията с нея.

Москва вижда свой приоритет в укрепването на сътрудничеството в района на Каспийско море.

Русия възнамерява да засили отношенията си с Иран, Турция, Саудитска Арабия, Египет и Сирия.

За икономиката

Руската федерация ще се бори срещу монопола на неприятелските страни в световната икономика.Също така Москва поставя задачата да гарантира икономическата сигурност на държавата, укрепвайки позициите си в световната икономика.

Москва се стреми да увеличи неенергийния износ с преориентация към държави, които следват неутрална политика.

Руската федерация ще допринесе за адаптирането на световната валутна и финансова система към реалностите на многополюсния свят.

Москва дава приоритет на развитието на деполитизирана инфраструктура за международни плащания.

Русия се стреми да подобри условията за достъп до световните пазари, да защити организациите, инвестициите и стоките на Руската федерация от дискриминация.

Руската федерация ще даде приоритет на изграждането на сътрудничество в областта на икономиката, сигурността и хуманитарната сфера в Азиатско-тихоокеанския регион.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

15914

21

поп Дръвчо

02.04 2023 в 10:36

Швейк, не си прав.

Години наред по-хазартно настроените руснаци ще могат да цитират "Вл. Вл. Путин, Собр. сочинения, том 122, стр. 413" - така както у нас се цитираше Тодор Живков. Никой няма да провери.

22548

20

dolivo

02.04 2023 в 09:38

Първоаприлска шега ли е този доку-менте?

1687

19

Пенчо Прикарчин

02.04 2023 в 08:25

КУЬ за българските рашисти!

615

18

швейк

02.04 2023 в 00:04

колко ли алкаша са си губили времето да пишат тия глупости ... така или иначе никой няма да ги чете, защото никой не им вярва. вместо да идат да умрат на фронта, измислили да опишат полюциите на малемерния бункерен витяз

1000

17

ilian441

01.04 2023 в 13:09

За русия с пълна сила може да се приложи диагнозата "поразени" от ефекта на Дънинг - Крюгер.Който гласи ., "поразени" от ефекта на Дънинг - Крюгер по правило имат по-нисък интелект, сравнително по-скромно ниво на квалификация и тесен кръгозор. Белязани от тази комбинация, те просто не могат да проумеят, че решенията, които вземат са грешни, а талантите, които си въобразяват че притежават, са неправдоподобни. Ето защо убедено вярват в правотата на всички свои действия и говорят от позицията на висша инстанция.

210

16

Merc

01.04 2023 в 13:08

После того, как все страны, включая Турцию и Венгрию, одобрили вступление Финляндии в НАТО, сухопутная граница НАТО с Россией разом выросла почти на 1300 километров.

Путинская геополитика становится всё более гениальной.

4738

15

Того

01.04 2023 в 06:24

Грозното джудже не знае, че отдавна е приключило. Милото то, нищо не е научило от диктаторите преди него.

9347

14

Анализи

01.04 2023 в 03:22

Путинова Русия няма нищо общо с Валс номер 2 на Шостакович . Най-обикновена олигархична кочина с икономика равна на икономиката на щата Калифорния. Така, че да заминава за съда в Хага. Жалка отрепка.
 
X

Подкастът на OFFNews