Министерството на спорта разглежда лиценза на Българската федерация по шахмат

OFFNews Последна промяна на 13 октомври 2016 в 19:25 6157 0

Снимка sxc.hu

В Министерството на младежта и спорта е постъпил сигнал от Български шахматен съюз 1931, в който са изложени твърдения за извършени нарушения от Българската федерация по шахмат (БФШ) по националното законодателство, представляващи основания за отнемане на лиценза на спортната федерация. Това съобщават от пресцентъра на ММС.

С резолюция на министър Красен Кралев сигналът е разпределен за разглеждане от комисията по лицeнзиране, която да извърши административна проверка, свързана с основателността на изложените твърдения и да стартира процедура по разглеждане на лиценза на БФШ.

Междувременно Министерството на младежта и спорта е изпратило официално писмо до Международната шахматна федерация (ФИДЕ) с искане да бъде уведомявано своевременно за нови действия или резултати от разследвания срещу Българската федерация по шахмат. Това е препоръката на комисията по лицензиране, която проведе заседания на 06.10.2016 г., за да обсъди постъпилата в ММС информация от Европейския шахматен съюз (ЕШС) и ФИДЕ.

В края на септември ММС e получило отговор от страна на ФИДЕ и Европейския шахматен съюз за предприетите действия срещу българската федерация по време на шахматната олимпиада в Баку в началото на септември 2016 г.

От получените писма и документи става ясно, че с решение на Генералната асамблея на ЕШС, проведена в Баку на 10.09.2016 г., Българската федерация по шахмат е изключена от Европейския шахматен съюз поради неоказване на съдействие на ръководството на ЕШС и непредоставяне на информация за проведени в България турнири по шахмат и „предполагаеми сделки“ между БФШ и ЕШС през периода 2011 – 2014 г.

Във връзка с това решение пред Етичната комисия на ФИДЕ е образувано дело, което има за цел да разследва фактите, „въз основа на които ЕШС е изключил БФШ“, а именно дали са извършени нарушения на Етичния кодекс на международната федерация, съответно незаконосъобразни действия на конкретни лица.

В хода на разследването ще се установи дали са извършени финансови нарушения от страна на БФШ, се казва в писмото на изпълнителния директор на ФИДЕ Найджъл Фрийман.

Министерството на младежта и спорта е уведомено официално от Българската федерация по шахмат, че е обжалвала решението за изключване от ЕШС пред Арбитражния съд по спорт в Лозана, което автоматично спира неговото действие, и очаква финалното решение на съда.

Генералната асамблея на ФИДЕ, която се е състояла в Баку на 11-13.09.2016 г. е взела решение да отстрани временно БФШ от ФИДЕ, ако в срок до 12.10.2016 г., българската федерация не изпълни решението на Етичната комисия на FIDE по дело № 4/2015 и не възстанови правата на К. Георгиев, С. Стоичков и М. Стойнев.

Етичната комисия на FIDE по дело № 4/2015 е установила, че отнемането на правата на К. Георгиев, С. Стоичков и М. Стойнев от УС на БФШ е незаконосъобразно. Изпълнителният директор на ФИДЕ е поставил срок на БФШ до 12.10.2016 г. да го уведоми за предприемането на мерките, които FIDE счита за необходими, адекватни и пропорционални, за да приеме, че е налице съответствие с решението по дело № 4/2015, а именно пълно възстановяване на правата на посочените лица съобразно националното законодателство, личното им уведомяване за това, публично оповестяване на възстановяването на правата и въздържане от действия или бездействия, които биха били в противоречие с посоченото решение на Етичната комисия. УС на БФШ обяви, че е изпълнил решението на Етичната комисия на ФИДЕ на 16.09.2016 г.

Разглеждайки тази информация на заседанието си на 06.10.2016 г., лицензионната комисия на ММС е взела решение, че съгласно българското и международното законодателство отнемането на лицензия на БФШ може да бъде разглеждано отново от ММС, след като Арбитражният съд по спорт в Лозана постанови влязло в сила решение, след окончателно решение на компетентните органи на ФИДЕ за прекратяване на членството на спортната федерация или след постъпване на нова официална информация по случая. След подаването на новия сигнал от Български шахматен съюз 1931, комисията e сезирана и ще извърши проверка за основателността на изложените твърдения.

До настоящата ситуацията се стигна след съмнения за неправилно изразходвани средства от страна на БФШ за организиране и провеждане на състезания през 2014 г. През 2014 г., при администрацията на министър Мариана Георгиева, между Министерството на младежта и спорта и Българската федерация по шахмат (БФШ) са сключени договори, въз основа на които министерството предоставя на БФШ целеви финансови средства за организиране на Европейско индивидуално първенство за жени в Пловдив на 28.06 – 11.07.2014 г. и на Европейски индивидуални купи за мъже и жени в к. к. Албена/Златни пясъци през юни 2014 г.

Към Инспектората при ММС са подадени няколко сигнала за нередности около провеждане на състезанията. Сигналите са разследвани и е установено, че първенствата са проведени, но че е налице нецелесъобразно изразходване на средства от страна на БФШ в общ размер на 381 386, 86 лв. и федерацията е задължена да възстанови сумата на ММС.

Въз основа на резултатите е издадена заповед от 16.03.2016 г. на министъра на младежта и спорта, с която се спира финансовото подпомагане на БФШ поради констатираните нарушения.

Заповедта е оспорена от БФШ пред Върховния административен съд и не е влязла в сила.

Впоследствие на 10.08.2016 г. между ММС и БФШ е сключено споразумение за разсрочено плащане на 24 месечни вноски сумата от 381 386, 86 лв., както и на законната лихва върху нея, която към август 2016 г. е в размер на 94 718, 65 лв. 

В същия период Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е извършила две инспекции на Българската федерация по шахмат, по време на които ММС е предоставило всички изискани от него документи. Заключенията на АДФИ от инспекциите са, че:

1. По проверка за разходването на средствата за периода 01.01 – 31.12.2014 г., приключена с доклад на 03.08.2015 г. - липсват нарушения при разходването на предоставените от ММС средства;

2. По проверка, която се фокусира върху плащанията на БФШ към Европейския шахматен съюз (ЕШС) за такси за организиране на домакинства със средствата, получени от ММС, приключена с доклад на 16.02.2016 г. - констатират се определени нередности във финансовата отчетност на БФШ и докладът е изпратен на прокуратурата на 21.03.2016 г.

В Софийска градска прокуратура е образувана преписка във връзка с провеждането на посочените два турнира.

Разследването се извършва от Главна дирекция „Национална полиция“, която е поискала от ММС документи по случая. Всички искани документи са предоставени от ММС.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови