Транспортното министерство съкращава 110 щата

OFFNews Последна промяна на 22 април 2015 в 14:10 1868 0

Транспортното министерство съкращава 110 щата

Със 110 души ще бъдат намалени щатните бройки в две агенции на подчинение на министерството на транспорта. Това ще стане, след като правителството прие промени в устройствените правилници на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и изпълнителните агенции „Морска администрация”, „Автомобилна администрация”, „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” и „Проучване и поддържане на река Дунав”, както и в Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България.

За Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” е предвидено намаляване на числеността с 10%, което представлява 58 щатни бройки. Съкращенията са свързани с оптимизиране на разходите за персонал. 

Намалява се също и числеността на "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” с 10% - от 573 щатни бройки на 521 щатни бройки. Предвижда се създаване на нови административни звена и преструктуриране на съществуващи в ИА „ЕСМИС”, като се преразпределят функциите между тях поради значително нараснал обем от дейности и задачи. 

Предвидено е и дирекция „Информационни технологии и електронно управление” да бъда разделена на две – дирекция „Информационни технологии” и дирекция „Електронно управление”, с което ще се постави акцент върху един от основните приоритети на правителството – електронното управление.

С изменението на устройствеиия правилник на ИА „Морска администрация” ще се постигне децентрализиране на част от дейността и оптимизиране на контрола на трафика и корабите. Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност” ще бъде преместена от София във Варна с две подразделения – в Бургас и в Русе. Това ще подобри процеса по търсене и спасяване във вътрешните водни пътища и борбата със замърсяването на речната околна среда.

Предлагат се също промени и в ИА „Поддържане и проучване на река Дунав“. Според  ще доведат до подобряване и укрепване на административния капацитет, по-висока оперативност и по-ефективно изпълнение на функциите на агенцията при намален числен състав.

Промени бяха направени и в устройствените правилници на още няколко звена, подчинени на други министерства.
Четири щатни бройки от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ на Екоминистерството се прехвърлят в дирекцията, занимаваща се с ОП „Околна среда“. Министертвото предвижда и допълнителни назначения: за дирекции „Национална служба за защита на природата“, „Опазване чистотата на въздуха“ и „Управление на водите“ и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, когато същите са бенефициенти на безвъзмездната помощ на Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020“, се предвижда да се назначат сътрудници по управление на европейски проекти и програми по трудово правоотношение за срока на проекта.

Възнагражденията им ще са за сметка на финансираните проекти.

Промени ще има в администрацията на Агенция „Митници“, като там се намалява бройката в Централното митническо управление, но за сметка на това се увеличават щатовете на митниците. Рационалното разпределение на числеността на персонала между централното и териториалното ниво на управление цели по-ефективното и качествено осъществяване на функциите на Агенцията чрез повишаване на административния капацитет и засилване на контролните функции на митниците, мотивират се от правителството.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови