Съкращават щатове в социалните домове, отпускат 5 млн. лв. за култура

OFFNews 29 юли 2015 в 13:23 1524 0

Здравното министерство ще съкрати щатове в Домовете за медико-социални грижи, като част от мерките на правителството за оптимизиране на разходите за персонал. 

С промени в Устройствения правилник на ведомството числеността на Домовете за медико-социални грижи се променя от 2290 на 1616 щатни бройки. Щатните бройки в Националния център по заразни и паразитни болести ще бъдат съкратени от 229 на 203 щатни бройки, а в Националния център по радиобиология и радиационна защита - от 110 на 102 щатни бройки.

В същото време правителството одобри допълнителни разходи в размер на 5 милиона лева по бюджета на Министерство на културата за 2015 г. Средствата са заделени за разплащане на най-неотложните разходи на организации от театралното и музикално-танцовото изкуство, чрез преизчисление на полагащата се субсидия, се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет.

Независимо от очаквания недостиг, в резултат от прилаганите от началото на годината рестриктивни мерки и повишеният финансов контрол, общите разходи в сектор сценични изкуства и като цяло за Министерство на културата няма да надхвърлят разходите от миналата година, обясняват от правителствената пресслужба.

Предвид ограничения бюджет за 2015 г. и с оглед недопускане на неразплатени задължения и осигуряване на минимални условия за нормално осъществяване дейността на културните институти, приоритетно се разплащат основно възнагражденията на персонала и доставки на електро и топлоенергия и горива, което поставя в невъзможност организациите да осъществяват своята дейност. За някои от културните институти, разполагаемите средства недостигат дори за своевременно изплащане на трудовите възнаграждения.

С приемането на постановлението ще се постигне своевременно разплащане на заплатите и няма да се допусне нарастване на социално напрежение сред заетите в държавните културни институти. Културни институции, значими за съответния регион в страната и такива в регионите със смесено население, ще бъдат съхранени.

Над 500 000 лв. пък са одобрените допълнителни разходи по бюджета за физическо възпитание и спорт на студентите в редовна форма на обучение във висшите училища.  Средствата се предоставят в изпълнение на политиките в областта на студентския спорт, насочени към оптимизиране на двигателния режим, учебно-тренировъчната, спортно-състезателната дейност и материално-техническото им обезпечаване. Определят се на база разработени от висшите училища проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на студентите редовна форма на обучение.

Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на студентите във висшите училища.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Иво Мирчев: Пеевски усети, че съдебната власт му се изплъзва и свали правителството