Отпуснаха на КНСБ сграда за обучение на синдикални членове

ОFFNews Последна промяна на 09 март 2016 в 12:18 2022 0

Правителството прехвърли безвъзмездно на КНСБ собствеността върху сграда в местността „Банска чука” край с. Брястово, община Минерални бани.

Условието е имотът да се ползва само за неикономическа дейност. В последните близо 20 години КНСБ провежда в него курсове за квалификация и преквалификация на синдикалния актив и влага средства за поддържането му. Днешното решение ще позволи синдикатът да кандидатства с проект, финансиран от европейските фондове.

Министерският съвет предостави на НАП част от сградата на бул. „Проф. Яким Якимов” №25 в Бургас. Офисите ще се ползват за нуждите на Териториалната й дирекция в града.

С друг акт на кабинета бяха отстранени технически грешки в РМС 140/2008, с което на Министерството на правосъдието са предоставени за ползване към затвора във Враца поземлени имоти. Днешното решение осигурява правилно и точно изписване на идентификаторите на двата терена.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имот, предоставен в управление на БАБХ. Теренът с площ от 1,6 дка с построената в него ветеринарна лечебница в с. Могилица, община Смолян, е с отпаднала необходимост за Агенцията. Решението на правителството ще позволи с имота, който не се използва по предназначение, да бъдат извършени разпоредителни действия и да се реализират необходими за подобряване финансовото състояние на БАБХ приходи.

Министерският съвет даде съгласието си да бъдат продадени на търг недвижими имоти, собственост на „Земинвест” ЕАД. Дружеството е със 100% държавно участие в капитала и правата в него се упражняват от министъра на земеделието и храните. Паричните средства от продажбата на терените и сградите в Поморие, Карнобат, Шабла, София и с. Септемврийци (стопански дворове, конюшни, ветеринарни лечебници) ще останат в търговското дружество, като с тях се предвижда възстановяване на техническото състояние на стопанисваните водоеми, въвеждането им в редовна експлоатация и подобряване на сигурността. „Земинвест” ЕАД ще пристъпи към продажбата с начална цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови