МОН получава нова сграда на бул. „Сливница”

OFFNews 11 ноември 2015 в 14:24 5868 0

МОН получава нова сградата на бул. „Сливница”

Правителството предостави на Министерството на образованието и науката сградата на бул. „Сливница” №235 в София. До момента МОН не разполагаше със своя представителна сграда, като политическият кабинет и основната част от администрацията се помещават в сградата на Президентството. Събирането в един подходящ имот на разпръснатите в момента дирекции на МОН значително ще подобри ефективността на дейността на служителите, реши днес правителството.

В същото време правителството даде имот на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имуществото. Тя ползва сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ №2 в София. Имотът, който е с отпаднала необходимост за Министерството на правосъдието, ще послужи за по-ефикасното функциониране на администрацията на Комисията.

На Югозападния университет „Неофит Рилски“, кабинетът предостави имот – публична държавна собственост, на улица „Братя Миладинови“ №21 в Благоевград. Сградата ще позволи подходящи условия за обучение и практическа подготовка на студентите по специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

Правителството предостави в полза на Историческия музей „Искра“, собственост на община Казанлък, за срок от три години право на ползване върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост, за извършване на теренни проучвания на археологически ценности. Теренът се намира се землището на с. Бузовград, и музеят ще заплати съответните такси за цена на дървесината и за компенсационно залесяване.

С други две решения кабинетът промени статутът на имоти от публична държавна в частна държавна собственост.

Възрожденската „Антова къща” се предоставя безвъзмездно на община Пловдив. Придобивайки правото на собственост върху имота, местната власт ще има възможност да предприеме действия по обновяване и популяризиране на архитектурната ценност във връзка с инициативата „Европейска столица на културата”, за каквато градът е избран.

Другият терен с променен статут е управляван от Североизточното държавно предприятие. Той се намира в с. Осеновец, местността „Дъбравата” и е с площ 7276 кв. м.Промяната дава възможност на ведомството да се разпорежда с имота за по-ефективното му използване в бъдеще.

Кабинетът взе решение едновременно да бъде намален и увеличен капиталът на „Геопланпроект” ЕАД чрез обявяване на имоти – частна държавна собственост, за имоти – публична държавна собственост и чрез продажба на имоти, собственост на дружеството, чрез пряко договаряне. Терените се намират в административни сгради на бул. „Цар Борис III” №215 и №219 в София. Имотите се придобиват безвъзмездно и възмездно в полза на държавата и от търговско дружество от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез покупко-продажба. В публична държавна собственост се променя статутът на имотите, които преминават в собственост на Национална агенция за приходите, на Столична община, на Агенция „Пътна инфраструктура” и на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови