Quantcast

Прессъобщение

OFFNews Последна промяна на 27 юни 2014 в 10:07 731 0

Качествена продукция в търговската мрежа и сферата на услугите, като резултат от постоянна трудова ангажираност на хората в неравностойно положение искат от Фондация „Национален Aлианс за работа с доброволци”. Това стана ясно вчера на организираната във Варна дискусионна среща за представяне на модели за добри практики в създаването на социални предприятия за деца и възрастни в неравностойно положение.

Срещата се състоя в Арт Клуб „Vision Hall”, където десетки представители на социални сдружения, НПО и институции от града и областта, дискутираха моделите за обучение и заетост на хората в неравностойно положение от Германия и други европейски страни.

Организатор на събитието бе Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци” в партньорство с „Дружество за подпомагане на българските домове”, Берлин. На него бяха показани работещи форми за добри европейски практики, в които общността на засегнатите е ангажирана в социални предприятия, имащи за цел защитена, подкрепена и интегрирана трудова заетост. Резултатът от този модел е продукция с високо пазарно качество, като акцентът пада върху социалната удовлетвореност на заетите лица, обясниха специалистите. Подобни дейности в Германия се подкрепят от държавата, местната власт и църквата чрез договорна система за трайна заетост на гражданите.

За да илюстрират, НАРД показаха действащ модел за работа на хора с ментални и физически увреждания в производствения сектор, както и начините за кариерно ориентиране и професионално квалифициране на млади и дълготрайно безработни лица.

Време е произведените стоки по подобни схеми на заетост у нас да се оценяват като конкурентни по качество продукти на пазара, апелира Мария Шишкова, Организатор дейности, НАРД. За тази цел е необходимо да бъдат подготвени целеви групи, ментори и доброволци, които да взаимстват работещите практики, пренасяйки ги на родна земя.

Законово да се регламентира дейността на доброволците в България. В чужбина младите хора с увреждания имат възможността да получат квалификация по професия, което ги прави конкурентно способни на пазара, добави още тя.

Да се акцентира на високо ниво върху обучението на хората с увреждания и тяхната ангажираност, поискаха също участниците в срещата. Някои от тях изразиха своето притеснение за изключително ниския процент на заетите лица с увреждания в сферата на труд в страната ни. Закон за социална заетост и бюро по труда за социалните групи, както и държавна подкрепа за специализираните предприятия, предложиха още представители на сдруженията.

Организираната от НАРД дискусионна среща бе втората от общо три, организирани по проект „Социалното предприемачество – портал за иновации” - BG 051PO001-7.0.07-0056-C0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд. Акцентът в проекта е насочен към важността на социалното предприемачество като ключов елемент от европейския социален модел. Подкрепата и насърчаването му може да допринесе за нарастване на потенциала и растежа на социалните предприятия в страната.

Фондация Национален Алианс за Работа с доброволци (НАРД) работи на територията на цялата страна от 2000-та година. Мисията й е да възроди доброволческите традиции в България и да промени нагласите на общността към доброволния труд чрез организиране на различни инициативи, въвличащи максимален брой лица, популяризирайки с примера си важността от доброволчеството. Основна цел на Алианса е да превърне доброволчеството във форма на гражданско участие, партниращо на местните власти в развитието на социалната и младежка политика в отделните региони от страната. Според фондацията, представителите на доброволчеството е необходимо да съдействат в законодателното уреждане на условията и формите за полагане на доброволен труд в България. Тяхна задача е и развитието на социални услуги за превенция и реинтеграция на деца в риск и подкрепа на техните семейства, сформирането на екипи за предоставяне на социални услуги с европейско качество и стандарти, и също така да повишава обществената информираност и чувствителност по тези и сродни социални проблеми.

НАРД обединява над 50 регионални центрове за работа с доброволци /ЦРД/ на територията на 20 области в страната.

Проектът „Социалното предприемачество – портал за иновации” стартира през август 2013 и приключва през януари 2015 година.

За допълнителна информация: Мария Шишкова, Организатор дейности проект, НАРД,

27.06.2014г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Национален алианс за работа с доброволци носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП – ГД ЕФМПП.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !