Животът на българина сред най-кратките в Европа: 74.8 г. е новата очаквана продължителност

OFFNews Последна промяна на 11 май 2018 в 11:53 1859 1

Националният статистически институт обяви актуализираната си прогноза за очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015-2017 г.

Тя е 74.8 години и спрямо предходния период (2014 - 2016 г.) се увеличава с 0.1 години.

Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

България, Латвия и Литва (74.9 години) са сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, а с най-висока са Испания (83.5) и Италия (83.4 години).

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете у нас е 71.3 г., докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 г.

За периода между 2007 и 2017 г. увеличението при мъжете е с 2 години, а при жените -  с 2.1 години.

Средната продължителност на живота в градовете е с 2.8 години по-висока (75.6 години) отколкото в селата (72.8 години).

Спрямо 2007 г. за населението в градовете увеличението е с 2.6 години, а за населението в селата е с 1.3 години.

По области

Очакваната продължителност на живота варира от 72.9 години в областите Враца и Монтана до 76.4 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8.0 години), а най-малка - в област Шумен (5.9 години).

Трета възраст

За хората, навършили 65 г. очакваната продължителност на живота е 16.1 години. За мъжете - 14.1, за жените -  17.7 години.

За периодa 2007 - 2017 г. очакваната продължителност на живота на навършилите 65 г. се е увеличила с 1.3 г. (1 за мъжете и 1.5 за жените).

Данните за държавите от Европейския съюз се отнасят за 2016 година.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови