Започват денонощни проверки на бензиностанциите

OFFNews Последна промяна на 19 март 2015 в 16:37 796 0

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДМТН) започва засилени денонощни проверки на бензиностанциите.

Акцията е по нареждане на министъра на икономиката Божидар Лукарски и е във връзка с направен анализ и оценка на риска, който е свързан с качеството на течните горива и метрологичния надзор на средствата за измерване.

Проверките ще са през цялото денонощие, защото според анализа на риска повечето нарушения се извършват през нощта и в почивните дни.

Агенцията ще проверява документално всички физически и юридически лица, които разпространяват или използват течни горива отговарят ли на изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух и Закона за измерванията, съобщават от Министерство на икономиката.

Ще се проверява дали обектът има декларацията за съответствие на разпространяваната партида течно гориво, с посочени в нея вида и количеството течно гориво, лицето, на което то се предоставя за последващо разпространение, датата и номера на документа за експедиция.

Служителите на агенцията ще проверяват също дали маркировката на дозиращите помпи и съдовете използвани за разпространение на течни горива отговарят на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Освен това инспекторите ще следят има ли поставена на видно място информация за вида на горивото, както и дали то отговаря на изисквания за качество и има ли декларация за съответствие за разпространяваната партида.

Ще се следи изпълнява ли се програмата за техническа поддръжка на съоръженията за съхраняване, товарене, разтоварване и зареждане, свързана с осигуряване спазването на установените изисквания за качество на течните горива.

От агенцията ще проверяват също дали средствата за измерване са точни и има ли наличие на знаци, удостоверяващи извършен контрол.

Ако бъдат открити нарушения длъжностните лица ще налагат принудителни административни мерки и ще съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания.