Вдигат с по 100 лева заплатите на младежките и ромските медиатори

OFFNews Последна промяна на 27 януари 2021 в 17:05 2197 2

Заплатите на младежите в програмата "Старт на кариерата" се увеличават от 700 лв. на 800 лв., на младежките медиатори към общините - от 730 лв. на 830 лв., на психолозите - от 750 лв. на 950 лв., на мениджърите на случай - от 750 лв. на 900 лв., а на ромските медиатори със средно образование - от 650 лв. на 750 лв., реши правителството днес. 

Заплатите на ромските медиатори с висше образование също се променят, като стават от 700 лв. на 800 лв. Увеличават се средствата за наставник - от 180 лв. на 200 лв.

Близо 15 000 безработни ще започнат работа по Националния план за действие по заетостта през 2021 г., а 11 599 души ще бъдат включени в обучения по програми и мерки, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда.

Броят на субсидираните работни места ще се увеличи с 12.2% в сравнение е 2020 г.

Предвидени са и средства за обучение по ключови компетентности на 1 000 души в средни, малки и микро предприятия. Финансирането в размер на 83 млн. лева ще бъде от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда.

Очаква се коефициентът на безработица да бъде 5,2% през 2021 г.

Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени е минималната работна заплата, която от началото на 2021 г. е 650 лева при пълен работен ден. Увеличава се субсидирането на средствата за трудово възнаграждение - от 500 лв. на 550 лв. ежемесечно за едно лице по мерки от Закона за насърчаване на заетостта, като при наемане на безработни е виеше образование ще се субсидират 630 лв., както и дължимите осигуровки. Останалата част от трудовото възнаграждение ще се осигурява от работодателя.

За насърчаване на териториалната мобилност на безработните се повишават средствата за транспорт за представяне пред работодател - до 20% от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост (до 130 лв.). Средствата за обучение на безработни за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация и за обучение за придобиване на квалификация по част от професия, също се увеличават.

По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2021 г. работа да започнат 2 500 безработни. По проект "Красива България" ще се осигури заетост на 230 души. По Двугодишният план за обучение ще бъдат обучени 2 800 лица от различни групи в неравностойно положение на пазара на труда.

6 859 безработни лица ще се включат в обучения за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по търсени на пазара на труда професии.