Средната заплата намалява за трети пореден месец

OFFNews Последна промяна на 10 август 2017 в 12:25 3273 3

Снимка pixabay.com

Средната брутна заплата за страната намалява за трети пореден месец, показват данните на Националния статистически институт за второто тримесечие.

През юни размерът ѝ е бил 1027 лева, през май е бил 1035, а през април - 1060 лева.

Все пак за цялото второ тримесечие има ръст с 3.4% спрямо първото на годината. Започнали сме 2017-а със средна заплата под 1000 лева - 995. През февруари тя е слязла до 987, но през март е стигнала 1036 лева.

През второто тримесечие заплатите се увеличават спрямо размера им през същото тримесечие на 2016 г. За този период те нарастват средно с 9.9%.

Прегледът на средните заплати по професии не дава повод за изненади. На първо място по официални доходи в страната остават работещите в професиите от икономическа дейност "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения". Сумата - 2306 лева - надхвърля повече от двойно средната заплата за страната през юни, но и при нея се отчита спад спрямо предишния месец май, когато е била 2347 лева. През март е била 2158 лева.

На второ място по заплати е "Финансови и застрахователни дейности" - 1815 лева за юни при 1687 лв. за май. Тук е регистрирано и най-голямото увеличение на месечната заплата - със 7.6%.

Трета е областта "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" с 1769 лева през юни.

Най-ниските заплати са в областта с най-много сезонна работа - хотелиерство и ресторантьорство - едва 635 лева за юни, с 24 лева повече, отколкото през май.

Под 1000 лева е още средната заплата в строителството, ремонта на автомобили, ВиК, пощите, в образованието и културата. Трябва да се отбележи обаче, че именно строителството, както и добивната промишленост са с втория най-голям ръст на възнагражденията след финансите - по 7.3%.

Данните показват още, че годишният ръст на заплатите в обществения сектор изпреварва този в частния - 10.6% спрямо 8.1%.

Работещи

По предварителни данни на НСИ работещите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. нарастват с 63.4 хил., или с 2.8%, спрямо края на март, като достигат 2.34 милиона. През юни 2017 г. обаче се отчита намаление спрямо същия месец на 2016-а с 15.9 хил., или 0.7%. Най-вече то засяга селското, горското и рибното стопанство, хотелите и ресторантите, търговията. За същия период най-голямо е увеличението при създаване и разпространение на информация, както и далекосъобщения.

Увеличението е главно в секторите със сезонна заетост - хотели, ресторанти (там ръстът е с 44.9%), "Култура, спорт и развлечения" - с 11.9%, "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.3%.

Най-голямото намаление има в дейност "Образование" - с 3 на сто.

Проблемът в сектора е особено наболял, защото средната възраст на учителите е висока, все повече педагози се пенсионират, а на техните места не идват млади и можещи учители. Отливът е още по-тревожещ и поради факта, че от университетите не излизат достатъчно педагози. Затова и усилията на кабинета са насочени към увеличение на заплатите на учителите с цел професията да стане по-привлекателна. От септември минималното им основно възнаграждение се вдига с 15%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 21.9 и 16.8%.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови