Средната брутна заплата за декември в България е 1 349 лева

OFFNews Последна промяна на 13 февруари 2020 в 19:09 2500 0

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 313 лв. Тя нараства спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 5.1%, показват данните от Националния статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение спрямо третото тримесечие на 2019 г., са „Образование“ (14.8%), „Финансови и застрахователни дейности“ (9.2%), и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (9.1%).

От октомври до декември 2019 година средната месечна работна заплата нараства с 12.1% спрямо същия период през 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ (с 19.8%), „Образование“ (с 16.9%) и „Други дейности“ (с 15.7%). 

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. е 1 296 лв., за ноември - 1 294 лв., а за декември - 1 349 лева.

Дейностите с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица през четвъртото тримесечие на 2019 г. са:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 090 лева
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 161 лева
• „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 155 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономическите дейности:

• „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 766 лева
• „Други дейности“ - 964 лева
• „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 009 лева.

 

По предварителни данни на НСИ наетите лица към края на декември 2019 г. намаляват с 23 700 спрямо края на септември 2019 г. и така достигат до 2 290 000 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ (с 11.1%), „Селско, горско и рибно стопанство" (със 7.4%), и „Административни и спомагателни дейности“ (с 2.2%).

Най-голямо увеличение на наетите лица е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 21.5 и 17.3%.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови