Slow Food или как Десислава и българските баби успяха да ни сложат на картата на света (филм на Искра Ангелова)

„Истории за доброто“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. - www.activecitizensfund.bg

Искра Ангелова 30 септември 2023 в 22:50 4309 0

Бабите-кулинарки от с. Габрене, Десислава Димитрова от Slow Food и Искра Ангелова в ранната утрин на 14 юни пред сложената трапеза

Slow Food в България е неправителствена организация в обществена полза, част от международното движение със същото име.
Мисията на Slow Food в България е запазването на хранителното разнообразие и традиционното знание, свързано с него. Те се състезават с времето, което неумолимо изличава кулинарната памет на страната ни.


Седалището на Slow Food се намира в Бра, Италия – малко градче в Пиемонт, родното място на основателя на движението и негов президент, Карло Петрини.
Организацията постига своите цели благодарение на мрежа от хранителни общности, които съхраняват и развиват местните гастрономични традиции и хранително биоразнообразие. Слоу Фуд в България организира семинари, работилници, конференции.

Нашият гид Десислава Димитрова е основател на Slow Food в България и е председател на сдружението. По професия е ботаник в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. От 2004 г., като координатор на Slow Food за България, тя съчетава професионалните си интереси със своята страст към традиционните храни и знанието, свързано с тях, съхранени от предците ни и достигнали до нас благодарение на грижата на местните селски общности. Водена от убеждението, че на Балканите не може да се претендира за национални граници в разпространението на храните, тя инициира мрежата Тера Мадре Балкани през 2010 г., в която събира сподвижниците на Slow Food на Балканите. Тя е представител на региона в Медународния съвет на Slow Food.

Движението Slow food възниква през през 1989 г. в Италия като контрапункт на забързания начин на живот, индустриалното селско стопанство и глобализацията на хранителната система. Неговата цел е да проучи, съхрани, развие и популяризира местните храни и еко-гастрономичните традиции и култура, свързани с тях.
Slow Food връща храната в центъра на вниманието на потребителите, разкрива значението ѝ като комплексно явление, а не евтина стока и привлича вниманието към нейния произход, състав и физиологична роля, както и към хората, които я произвеждат.
Според Slow Food всеки човек има право на вкусна, чиста и честна храна.
Днес Slow Food е глобално движение, представено в над 160 страни по света с милиони сподвижници.
Slow Food застъпва идеята, че хранителните избори на човечеството се отразяват върху политиката, културата и природата. Особено силно е влиянието им върху климатичните промени и загубата на хранително разнообразие. Светът днес е свидетел на шестото масово измиране на видове растения и животни, причинено от човешката дейност, чиито темпове са от 100 до 1000 пъти по-високи от тези при предходните естествени процеси. Един от основните фактори за това е индустриалното селско стопанство, в резултат на което огромни площи естествени местообитания с цялото организмово разнообразие в тях са заличени, често пъти дори преди да бъдат регистрирани от науката. Един красноречив пример е унищожаването на дъждовните гори, които се определят като „белите дробове“ на планетата. Не случайно около 35% от парниковите газове, причиняващи климатичните промени днес са резултат от индустриалното селско стопанство. Спешно е необходима промяна в хранителната система в световен мащаб и утвърждаване на устойчиво производство и консумация на храни, които все още са широко разпространени практики сред местните общности по света.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Офф медия“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови