Проект: Падат някои ограничения за парични компенсации за неприетите в градини деца

И студенти последна година от педагогически специалности ще могат да обучават децата в предучилищна възраст, повече родители ще имат шанс за компенсация от държавата

Александра Маркарян Последна промяна на 04 август 2021 в 12:52 3479 0

Николай Денков

Снимка БТА, архив

Проф. Николай Денков

Родители на неприети в общински градини деца ще могат да отказват място в предложена им от общината градина/предучилищна в граничен на техния район, без заради това да губят правото на парична компенсация. Това ще се случва, само ако кметът на общината е взел решение прилежащият район на детската градина или училището да не включва граничещите райони на обхват. Родителите, освен това, ще могат да наемат и студенти последен курс в педагогически специалности за обучение на деца в предучилищна възраст и да получат парична компенсация за разходите.

Това предвижда проект на служебния министър на образованието и науката проф. Николай Денков за промени в Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места. Документът е публикуван вчера за обществено обсъждане. То ще продължи до 2 септември, след което той ще бъде гласуван от Министерския съвет.

Целта на промяната е родителите да не водят децата си в детски градини, отдалечени на десетки километри от дома им. Тя касае общините с районно деление. Такива са Столична община, Пловдив и Варна.

Пряка заинтересовани от ситуацията в яслите и градините са децата в предучилищна възраст до постъпването им в първи клас. По данни на НСИ, децата на възраст от 4 до 7 г. през 2020 г. са 266 110. 

Общият брой на детските градини през учебната 2020/2021 година е 1823 г. по данни на НСИ.

Защо толкова малко семейства получиха ваучер за градина

Проектът разширява кръга от специалисти, които имат право да обучават децата, останали извън държавните и общинските детски градини. Държавата ще компенсира разходите на родителите за образователни услуги, ако имат договор не само с дипломирани педагози, но и със студенти в последна година от обучението си по педагогически специалности. За такива се смятат „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ и „Предучилищна и начална училищна педагогика“ от професионално направление „Педагогика“ от област на висшето образование „Педагогика, педагогически науки“.

Заявлението за придобиване на право на компенсация ще може да се подава или веднъж годишно до 5 ноември, или до 5-о число всеки месец от декември до юли. Сега се подава само веднъж в началото на учебната година.

Намаляват се необходимите документи за изплащане на компенсациите. Договорът за обучение или за отглеждане и обучение ще се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите периоди – само ако са настъпили промени.

Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование право на компенсация имат родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1. клас, които не са приети в детска градина за съответната учебна година поради липса на места.

Ако промените в наредбата бъдат приети, повече деца без места в държавните и общински детски градини ще получат компенсации, уверяват от Министерството на образованието и науката. Така няма да се стига до критични ситуации като тази в София от преди няколко месеца, когато хиляди деца не бяха приети, но по сега действащите правила родителите им не получиха право на компенсации.

Проекта и мотивите за внасянето му от министър Денков вижте ТУК.

"Приемането на Постановлението е в резултат на политиките на Министерството на образованието и науката, насочени към създаване на условия и прилагане на принципите, залегнали в ЗПУО, за равен достъп до качествено образование, за приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование", разяснява в доклада си до Министерския съвет министър Денков.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови