Прием'2021 в университетите: повече места за инженери и ИТ, по-малко - за администрация

Александра Маркарян Последна промяна на 22 април 2021 в 10:17 1962 0

Снимка Pixabay

Увеличение на тазгодишния прием на студенти в държавните висши училища с 3,2% (1256 места) предлага министърът на образованието Красимир Вълчев. Той внесе проект за решение на Министерския съвет за утвърждаване на броя на приеманите студенти и докторанти в държавните висши училища (ДВУ) и научните организации за учебната 2021/2022 г.

Предвижда се в 38-те ДВУ да влязат 39 941 студенти. От тях - 34 600 след средно образование. Тези места са субсидираните от държавата, при които студентите плащат годишна такса за обучение. Отделно се предвиждат 15 422 бройки за платено обучение, записаните в които покриват изцяло разходите за обучението си.

За частните висши училища държавата не определя таван на бройките, съгласно текст от Закона за висшето образование.

Бройките

Увеличават се субсидираните от държавата места в 23 професионални направления. Най-много в: "Общо инженерство" – с 37,2%; "Машинно инженерство" – с 27,6%; "Материали и материалознание" – с 20%; "Химични технологии – с 19%; "Комуникационна и компютърна техника" – с 10,5% и др. И тази година ще има намаление при социалните, стопанските и правните науки. Общият прием в направление "Администрация и управление" ще бъде свит с 11,9%, в "Икономика" – с 6,3%.

Средно приравненият брой учащи се в субсидирани места за държавните висши училища (без военните) в I курс за 2021/2022 г. е 40 602. Действителният брой студенти в редовно обучение е 35 148, а в задочно – 5 134. Редовните докторанти ще са 1 665, а задочните – 603.

Индикативният размер на необходимите средства за издръжка но обучението в I курс на студентите и докторантите през 2021/2022 г. е 122,6 млн. 20% от тях ще бъдат предоставени за студенти в медицински специалности, сключили договори с бъдещи работодатели. Става въпрос за възможността, която дава наредба от 20 януари 2021 г., според която сключили договори с бъдещи работодатели студенти имат право да учат безплатно или при по-ниски такси, като разликата покрива държавата. Приемането й целеше преодоляването на недостига на специалисти в определени области. Тази година във фокуса на вниманието е медицината.

Разпределението на бройките по университети и специалности може да видите тук.

Дали приемът ще бъде утвърден в предложения от министър Вълчев вид ще стане ясно след едномесечното обществено обсъждане на проекта.

Как държавата решава колко студенти къде да влязат

Когато става въпрос за прием в ДВУ в субсидирани места, критериите за определяне на бройките по университети са:

- заявките на висшите училища и капацитетът им;

- максимално допустимият прием, определен въз основа на политиката за определяне на оптимален общ брой на приеманите студенти спрямо броя на завършващите средно образование през учебната 2020-2021 година и обвързване на профилната структура на висшето образование с потребностите на пазара на труда и на обществото;

- оценката от програмна акредитация на съответното професионално направление;

- оценката за научната дейност, за реализацията на завършилите студенти и докторанти (безработица сред завършилите и приложението на придобитото образование);

- относителният дял на реализирания прием за 2019-2020 г. на конкретното ВУ по дадено професионално направление спрямо общия прием по това професионално направление;

- относителният дял на капацитета по професионалното направление на конкретното ВУ спрямо общия капацитет на всички висши училища по това професионално направление;

- решения на експертната комисия за оценка на потребностите на пазара на труда за новооткрити за висшето училище професионални направления и специалности от регулираните професии, за които няма данни за реализацията на завършилите студенти и докторанти.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови