При проверка на 75 институции за хора с увреждания: В повечето има 24-часово медицинско обслужване

OFFNews 30 юни 2022 в 10:47 1091 0

човек в инвалидна количка

Снимка pixabay

човек в инвалидна количка

В по-голямата част от проверени 75 домовете за хора с увреждания има осигурено 24-часово медицинско обслужване, показва анализ на Агенцията за качеството на социалните услуги след извършени тематични проверки. 

Агенцията е направила анализ на състоянието, качеството на предоставяните услуги и грижата в 75 специализирани институции за пълнолетни лица с увреждания.

Анализът е базиран на годишните отчети за 2021 г. на общините, управляващи институциите, и констативните протоколи от извършени от агенцията в периода март-април 2022 г. тематични проверки, свързани с организацията на работа в домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с психични разстройства, с физически увреждания, със сетивни нарушения и лица с деменция.

В голяма част в домовете са предприети конкретни действия за подобряване условията на живот и грижа за потребителите - подобряване на материалната база и достъпност на средата, осигуряване на достъп до здравни грижи, достъп до информация и възможност за осъществяване на лични контакти и срещи с близките им.

От АКСУ допълват, че в по-голямата част от домовете всеки потребител има индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа, изготвени от мултидисциплинарен екип от специалисти (психолози, социални работници, медицински сестри, рехабилитатори, трудотерапевти и др.), личен лекар и план за здравни грижи. 

Сериозно внимание се обръща на въвеждащите, надграждащи и специализирани обучения на персонала.

АКСУ констатира, че е важно да продължат мерките за осигуряване на по-добри условия за живот и грижа за хората, настанени в домовете. В тази връзка са дадени методически насоки и е оказана методическа подкрепа на общините за подобряване условията на живот и качеството на грижа в специализираните институции, в които са установени пропуски.

Това е нов, изключително важен елемент от контролната дейност в системата на социалните услуги, чиято цел е да мотивира и подкрепи доставчиците за предприемане действия за радикална и категорична промяна на модела на грижа за потребителите на социални услуги, допълват от Агенцията. 

Оценките в отчетите на голяма част от общините – доставчици на услугата, напълно съвпадат с констатациите на АКСУ, което е позитивен знак, че кметовете са ангажирани и са готови да полагат усилия за подобряване на качеството на живот на хората, нуждаещи се от услуги и грижа в домовете.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови