Правителствен доклад: Кибер сигурността ни е под всякаква критика

OFFNews Последна промяна на 18 юли 2019 в 07:11 5097 1

Има сериозни проблеми в кибер защитата на държавните ведомства. Това е записано в Доклада за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., приет преди седмица от правителството.

В документа дословно се казва следното:

"Техническите, технологичните и кадровите дефицити в държавните институции и дружествата от значение за националната сигурност са с траен характер, а предприеманите мерки за отстраняването им продължават да са недостатъчни за противодействие на съвременните предизвикателства."

Според доклада защитата на ресурсите в киберпространството остава важен приоритет в рамките на ЕС и НАТО предвид нарастващите способности на чужди държави и недържавни структури (в т.ч. терористични организации) за извършване на злонамерени посегателства. 

В документа се посочва и че се наблюдава нарастване и усложняване на кибератаките в световен план. А като основни цели са посочени "правителствени мрежи и стратегически обекти в енергийния, транспортния, отбранителния и финансовия сектор".

"През 2018 г. пример за реализация на рисковете в информационната сфера е сривът на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. В резултат е блокиран достъпът до важни за обществените отношения и стопански оборот системи, което създаде значително социално напрежение. За отстраняването на проблемите и за възстановяване на системата в кратки срокове е ангажиран съществен държавен ресурс", пише още в Доклада за състоянието на националната сигурност.

Според документа се увеличава честотата, обхватът и разнообразието на кибепрестъпленията в България.

"Злоупотребата с информация, придобита по дигитален път, нарушаването на нормалното функциониране на критични комуникационни и информационни системи, кражбата и повреждането на данни, фалшивите новини, са явления с нарастващ деструктивен потенциал. Използването на социалния инженеринг и сравнително ниското ниво на информираност както на бизнеса, така и на гражданите, допълнително повишава нивото на виктимизация. Същевременно добре развитата информационна и комуникационна инфраструктура на Република България я прави привлекателна за експлоатиране от мултинационални организирани киберпрестъпни групи", пише още в документа. 

Всички новини
Най-четени Най-нови