Отпускат пари за учителите по заместване, практики и часове в музеите

OFFNews 14 ноември 2018 в 13:03 2035 0

Правителството отпусна 601 802 лева за три национални програми за развитие на образованието - „Оптимизация на училищната мрежа“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час“.

245 839 лв. са за изплащане на взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна група за периода 01.05.2018 г. - 30.06.2018 г. Те се изплащат по програмата "Без свободен час".

За НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ се предоставят средства по два модула. За модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ са отпуснати 172 638 лв. за окончателно плащане на осем училища. Те са за ремонти и оборудване на учебни кабинети, видеофилми, софтуер и транспорт за провеждане на училищни практики в реална работна среда. За втория модул „Музеите като образователна среда“ средствата са 119 659 лв. и са за одобрените проекти на 56 училища. Те са за провеждане на учебни часове в музеите за класовете от началния и прогимназиалния етап на основното образование.

За НП „Оптимизация на училищната мрежа“ средствата за окончателно плащане на извършените разходи по проектите на 8 общини са 63 666 лв. Дейностите са започнали през 2017 г. и целят осигуряване на по-добри условия за обучение и възпитание на учениците след извършена оптимизация на мрежата от училища.

Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Атентатът в ''Света Неделя''. Лекция на проф. Вили Лилков