От 15 септември: повече часове по математика и география в училище, по-малко по чужди езици

Класическата гимназия, професионалните, спортните училища и тези по изкуствата ще могат сами да преразпределят част от часовете

Александра Маркарян Последна промяна на 03 юли 2020 в 11:24 39134 0

Ново разпределение на часовете между учебните предмети ще влезе в сила от 15 септември 2020 г. за учениците, които наесен ще са в първи и в осми клас. От 2021/2022 г. по новия учебен план ще учат и учениците, които тогава ще са петокласници, предвижда изменение на Наредба 4 за учебния план. Проектът за него бе анонсиран преди дни от министъра на образованието Красимир Вълчев и е публикуван за обществено обсъждане преди гласуването му в Министерския съвет.

Математика

Броят на часовете по математика от първи до четвърти клас остава без промяна и се увеличава в пети и шести клас с 0,5 часа седмично. Така общият брой на задължителните часове се увеличава от 136 на 153 за всеки от класовете. В седми клас той остава без промяна - 144 часа за годината.

Увеличението е необходимо, защото това време е ключово за задържане и развиване на интереса към математиката - пише министър Вълчев в мотивите си и допълва, че това е времето, в което учениците поставят основата за формирането на математическа компетентност и развиват способности да прилагат математически разсъждения за решаване на проблеми от други предметни области и от ежедневието.

Увеличаването на часовете не означава увеличаване на учебното съдържание, осигуряване на повече часове за упражнения - подчертава той.

Един от мотивите за промяната са и ниските резултати по математика от националното външно оценяване по математика години наред. Средният резултат на седмокласниците тази година е приблизително равен на 1/3 от максималния брой точки на теста.

География и икономика

Другият предмет, който се оказва предизвикателство, е географията и тук също се предвижда увеличение на часовете. То ще е в шести клас и отново ще е с 0,5 часа на седмица. Така за година задължителните часове ще са 68 при сегашни 51.

Намерението е да се "осигури по-голяма възможност за практическо прилагане на знания и умения по география и икономика, особено в VI клас, когато се учи география на света" - пише министър Вълчев.

Родинознание

В първи и втори клас се връща старото име на предмета, който бе прекръстен на околен свят. От тази есен първокласниците отново ще учат родинознание.

Идеята е "да се постави по-силен акцент върху възпитанието в родолюбие", обяснява Вълчев и допълва, че предметът и в момента в съдържателно отношение е обвързан с родината и знанията за нея – исторически, географски, в обществен и в личен план.

ИТ

Да се надгради компютърното моделиране, изучавано в III и в IV клас, като се свърже с обучението по информационни технологии в нов предмет - компютърни технологии и креативност, който да се изучава с 1,5 часа на седмица - е друга промяна чрез проекта за изменение на наредбата. В трети и четвърти клас учениците ще учат компютърно моделиране в общо 66 часа за двете години, както е и сега, а от пети до седми клас предметът ще се казва дигитални технологии и креативност (сега е информационни технологии) и часовете по него ще се увеличат и в трите прогимназиални години. В пети и шести клас те ще са общо съответно 51 при сегашни 34, а в седми - 54 при 36 сега.

Чужди езици

Задължителните часове по чужди езици се намаляват в пети и шести клас. Годишният им брой ще е по 102 при сегашни 119. В останалите класове няма промяна.

Екскурзии

В проекта за нов учебен план се регламентират 5 допълнителни дни за малките ученици в I-III клас за посещения на културни институции, за екскурзии с учебна цел, зелени училища, творчески прояви и др. Те може да са разположени между учебните дни или след приключване на учебните занятия, става ясно от мотивите.

Промени има и в учебните планове за училищата по култура, професионалните гимназии и тези по изкуства и спорт.

НГДЕК

В училищата по култура, специализирани в изучаването на древни езици и култура (каквато е НГДЕК), общият брой избираеми учебни часове в VIII клас за специализирана подготовка може да се увеличи за сметка на намаляване на броя на задължителните часове за общообразователна подготовка по история и цивилизации, като в IX клас, за сметка на избираеми часове за специализирана подготовка, се увеличи броят задължителни часове по история и цивилизации за усвояване и на учебното съдържание, предвидено за изучаване в VIII клас - се казва в предложен нов текст.

Професионални гимназии, училища по изкуства и спорт

В професионалните гимназии и паралелки общият брой задължителни учебни часове може да се намали за сметка на часовете по музика и/или изобразително изкуство, като се увеличи общият брой избираемите часове за професионална подготовка при запазване на общия брой учебни часове.

В професионалните гимназии и в паралелки, в училищата по изкуствата и в спортните училища часовете за обща професионална подготовка може да се разместват в класовете от средната степен за сметка на часовете за отраслова
и/или специфична професионална подготовка при запазване на общия брой учебни часове за всеки отделен клас.

Кога влиза в сила

Новите учебни планове започват да се прилагат от учебната 2020-2021 г. за учениците, които тогава постъпват в I и в VIII клас и от учебната 2021-2022 г. – за учениците, които постъпват в V клас - пише в преходните и заключителни разпоредби.

Останалите ученици ще учат по старите учебни планове, по които са започнали обучението си. В училищните учебните планове за II клас, вместо общообразователния учебен предмет околен свят, ще бъде включен предметът родинознание.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови