Омбудсманът се възпротиви на събирането на глоби за неплатени фишове на границата

OFFNews 25 февруари 2021 в 14:25 1425 0

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

Поводът е намерението на МВР през правилника си да създаде правна възможност граничните полицаи да проверяват дали пътуващите граждани имат неплатени глоби и невръчени фишове за пътни нарушения и съответно - да ги събират и връчват на границата.

Омбудсманът нееднократно критикува начините, с които вътрешното министерство се опитва да подобри събираемостта на тези глоби, ограничавайки основни права на гражданите – като това на свободно придвижване в страната или при напускането на нейните предели. Още лятото на м.г. Диана Ковачева сезира Конституционния съд за установяване на противоконституционност, но в разпоредбите на Закона за движение по пътищата – чл. 171, т. 1, б. „д“ и т. 2, б. „к“, за които вече има образувано конституционно дело.

Този път в §2, т. 2 се създава нова т. 13 в ал. 2 на чл. 45 от Правилника за устройството и дейността на МВР. Във въпросния чл. 45, ал 2 се регламентират дейностите, които извършва Главна дирекция „Гранична полиция“, като към досега предвидените дейности се добавя „контрол по спазване на правилата за движение в района на международните летища, както и проверка по отношение на контрола по спазване на правилата за движение в автоматизирана информационна система на МВР за невръчени електронни фишове и за наложени наказания глоба, незаплатени в срока за доброволно плащане, тяхното връчване и предоставяне на възможност за заплащане на глобите на място в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, изградени на международни шосейни пътища“.

Мотивите на МВР са, че така ще се подобри контролът, свързан с връчването на електронни фишове и ще се предостави възможност за заплащане на глобите, включително от собствениците или ползвателите на моторни превозни средства на място в зоните на ГКПП. Освен това ще се засили контролът и на движението по пътищата и ще се повиши събираемостта на наложените наказания глоба.

„С оглед на така предложеното изменение на Правилника, бих искала да припомня Определение № 13906 от 10.11.2020 г. на Върховния административен съд, в което изрично е посочено, че предвид трайната съдебна практика на Конституционния съд, на Европейския съда по правата на човека и на Съда на Европейския съюз, обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления, издадени въз основа на Закона за движението по пътищата, както и да събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната“, пише Диана Ковачева.

Тя е категорична, че неизрядните водачи трябва да бъдат санкционирани, съгласно закона, а глобите, които се налагат – да бъдат своевременно събирани, но подчертава, че е необходимо „много внимателно да се следят както измененията, така и прилагането на нормативната уредба в тази сфера, в контекста на упражняването на конституционните права на гражданите“.

„Всъщност остава неясно дали освен проверката за невръчени фишове и неплатени глоби, служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“ ще прилагат и принудителните административни мерки, за чиято противоконституционност при наличието на незаплатени глоби в срока за доброволно изпълнение вече сезирах Конституционния съд, чието решение по казуса се очаква. Събирането на неплатени глоби на границата и обвързването на тяхното плащане с правото да напуснеш пределите на страната, е неприемливо и не оправдава ограничаването на правата, предвидени в конституционната разпоредба“, подчертава омбудсманът.

Отбелязва също, че прилагането на принудителни административни мерки е обосновано само в случаите на тежки нарушения, застрашаващи живота и здравето на гражданите, както и за да се осигури безопасността на движението по пътищата.

„Налагането на такива санкции на основание на несъбрани глоби, което не е административно нарушение обаче, е неоправдано и води до нарушаване на конституционни права на гражданите“, допълва тезата си доц. Ковачева.
Омбудсманът подчертава още, че правото за напускане на страната се ограничава със закон само за защита на националната сигурност, народното здраве или за защита на правата и свободите на други граждани. Акцентира, и че предлаганите изменения са в Правилника на МВР, но дори и да бяха в закон, те пак щяха да са в противоречие с правото на Европейския съюз.

В становището си омбудсманът обръща внимание и на факта, че с тези промени се допуска едва на гранично-контролно пропускателните пунктове да се установи проблем с невръчени фишове, наказателни постановления или неплатени глоби, което би възпрепятствало гражданите да продължат пътуването си. А дори да могат да продължат пътуването си, ще трябва да реагират в установените от закона срокове, примерно, за да обжалват.

„Нещо повече, ако напускат страната за по-дълъг период и не са подготвени за плащане на определената глоба на граничния пункт, а нямат намерение да обжалват, няма да могат да се възползват от възможността, която им дава чл. 189, ал. 9 от Закона за движението по пътищата да платят 70% от размера на глобата в определения в нормата 14-дневен срок“, пише още общественият защитник.

Ковачева допълва, че в жалби до омбудсмана са посочени и други дефицити в системата - за отчитане на платени/ неплатени глоби и че дадена глоба макар и платена може да не е отчетена и ако водачът не носи със себе си платежния документ, удостоверяващ плащането, може да бъде санкциониран и то при положение, че е бил изряден и е заплатил глобата си.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови