Над 1/4 от местата за първокурсници в Софийския университет останаха празни

Алма матер обяви допълнителен прием с надеждата още 1280 души да се запишат за студенти в над 80 специалности

Александра Маркарян Последна промяна на 26 август 2019 в 16:10 9735 0

Над 1/4 от местата за прием на първокурсници в Софийския университет останаха празни. Алма матер обяви днес допълнителен прием с надеждата още 1280 души да се запишат за студенти.

Към днешна дата са се записали 4 578 души. От свободните места 800 са по държавна поръчка (в 84 специалности) и 480 (в 86 специалности) са платено обучение.

Изцяло запълнени са само местата по държавна поръчка за 21 специалности („Психология“, „Английска филология“, „Китаистика“, „Японистика“, „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, „Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Туризъм“, „Право“ (редовна форма), „Международни отношения“, „Комуникационен мениджмънт“, „Музикални медийни технологии и тонрежисура“, „Графичен дизайн“, „Физическо възпитание и спорт“, „Икономика и финанси“, „Стопанско управление“, „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“ (на английски език), „Журналистика“, „Връзки с обществеността“, „Книгоиздаване“).

Свободни места за обучение по държавна поръчка има в следните специалности:

1. „Философия“ – 15 места, редовно обучение;

2. „Политология“ – 5 места, редовно обучение;

3. „Публична администрация“ – 4 места, редовно обучение;

4. „Културология“ – 11 места, редовно обучение;

5. „Библиотечно-информационни науки“ – 6 места, редовно обучение;

6. „Европеистика“ (с английски език) – 5 места, редовно обучение;

7. „Европеистика“ (с френски език) – 1 място, редовно обучение;

8. „Европеистика“ (с немски език) – 1 място, редовно обучение;

9. „Европеистика“ (с испански език) – 1 място, редовно обучение;

10. „Публични информационни системи“ – 4 места, редовно обучение;

11. „Философия“ (на английски език) – 8 места, редовно обучение;

12. „История“ – 21 места (редовно обучение) и 12 места (задочно обучение);

13. „Археология“ – 9 места, редовно обучение;

14. „Етнология и културна антропология“ – 9 места, редовно обучение;

15. „История и география“ – 8 места, редовно обучение;

16. „Архивистика и документалистика“ – 20 места (редовно обучение) и 7 места в задочно;

17. „История и философия“ – 9 места, редовно обучение;

18. “Хебраистика“ – 4 места, редовно обучение;

19. „История и чужд език (английски език/френски език) – 16 места, редовно обучение;

20. „Социални дейности“ – 10 места, редовно обучение;

21. „Неформално образование“ – 6 места в редовна и 4 - в задочна форма на обучение;

22. „Българска филология“ – 15 места, редовно обучение;

23. „Славянска филология“ – 17 места, редовно обучение;

24. „Руска филология“ – 8 места, редовно обучение;

25. „Немска филология“ с избираем модул „Скандинавски езици“ – 6 места, редовно обучение;

26. „Френска филология“ – 14 места, редовно обучение;

27. „Италианска филология“ – 10 места, редовно обучение;

28. „Испанска филология“ – 8 места, редовно обучение;

29. „Португалска филология“ – 8 места, редовно обучение;

30. „Класическа филология“ – 4 места, редовно обучение;

31. „Унгарска филология“ – 7 места, редовно обучение;

32. „Румънска филология“ – 9 места, редовно обучение;

33. „Тюркология“ – 7 места, редовно обучение;

34. „Иранистика“ – 10 места, редовно обучение;

35. „Индология“ – 8 места, редовно обучение;

36. „Арменистика и кавказология“ – 9 места, редовно обучение;

37. „Африканистика“ (на английски език) – 12 места, редовно обучение;

38. „Математика и информатика“ – 18 места, редовно обучение;

39. „Статистика“ – 20 места, редовно обучение;

40. „Физика“ – 4 места в редовна и 6 - в задочна форма на обучение;

41. „Инженерна физика“ – 2 места в редовна и 4 - в задочна форма на обучение;

42. „Физика и математика“ – 4 места в редовна и 3 - в задочна форма на обучение;

43. „Астрофизика, метеорология и геофизика“ – 8 места в редовна и 3 - в задочна форма на обучение;

44. „Физика и информатика“ – 4 места, редовно обучение;

45. „Комуникации и физична електроника“ – 1 място, редовно обучение;

46. „Квантова и космическа теоретична физика“ – 1 място, редовно обучение;

47. „Фотоника и лазерна физика“ – 4 места, редовно обучение;

48. „Оптометрия“ – 5 места в редовна и 5 - в задочна форма на обучение;

49. „Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език) – 4 места, редовно обучение;

50. “Компютърно инженерство“ – 4 места, редовно обучение;

51. „Учител по природни науки в основна степен на образованието“ – 5 места, редовно обучение;

52. „Химия“ – 4 места, задочно обучение;

53. „Химия и английски език“ – 4 места, редовно обучение;

54. „Химия и информатика“ – 5 места, редовно обучение;

55. „Екохимия“ – 8 места, редовно обучение;

56. „Компютърна химия“ – 6 места, редовно обучение;

57. „Ядрена химия“ – 5 места, редовно обучение;

58. „Инженерна химия и съвременни материали“ – 2 места, редовно обучение;

59. „Биология“ – 3 места в редовна и 10 - в задочна форма на обучение;

60. „Молекулярна биология“ – 10 места, редовно обучение;

61. „Екология и опазване на околната среда“ – 15 места в редовна и 11 - в задочна форма на обучение;

62. „Биотехнологии“ – 8 места, задочно обучение;

63. „Биология и химия“ – 12 места, редовно обучение;

64. „География и биология“ – 7 места, редовно обучение;

65. „Биомениджмънт и устойчиво развитие – 17 места, редовно обучение;

66. „Биология и английски език“ – 13 места, редовно обучение;

67. „Агробиотехнологии“ – 19 места, редовно обучение;

68. „География“ – 10 места в редовна и 6 - в задочна форма на обучение;

69. „Геология“ – 11 места, редовно обучение;

70. „География и английски език“ – 14 места, редовно обучение;

71. „Право“ – 27 места, задочно обучение;

72. „Теология“ – 20 места в редовна и 10 - в задочна форма форма на обучение;

73. „Религията в Европа“ – 8 места в редовна и 7 - в задочна форма на обучение;

74. “Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 6 места, редовно обучение;

75. „Предучилищна педагогика и чужд език“ – 2 места, редовно обучение;

76. „Начална училищна педагогика и чужд език“ – 4 места, редовно обучение;

77. „Социална педагогика“ – 9 места, редовно обучение;

78. „Специална педагогика“ – 2 места, редовно обучение;

79. „Логопедия“ – 5 места, редовно обучение;

80. „Музика“ – 2 места, редовно обучение;

81. „Изобразително изкуство“ – 4 места, редовно обучение;

82. „Медийна педагогика и художествена комуникация“ – 6 места, редовно обучение;

83. „Медицина“ – 30 места, редовно обучение;

84. „Медицинска сестра“ – 5 места, редовно обучение.

Свободни места за платено обучение има в следните специалности:

„Философия“; „Социология“; „Политология“; „Публична администрация“ „Културология“; „Библиотечно-информационни науки“; „Европеистика“ „Публични информационни системи“; „Философия“ (на английски език); „История“; „Археология“; „Етнология и културна антропология“, „История и география“; „Архивистика и документалистика“; „История и геополитика на Балканите“; „История и философия“; „Хебраистика“; „История и чужд език“; „Педагогика“; „Социални дейности“; „Неформално образование“; „Българска филология“; „Славянска филология“; „Руска филология“; „Балканистика“; „Немска филология“ с избираем модул „Скандинавски езици“; „Френска филология“; „Италианска филология“; „Испанска филология“; „Португалска филология“; „Класическа филология“; „Унгарска филология“; „Новогръцка филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Иранистика“; „Физика“, „Инженерна физика“; „Ядрена техника и ядрена енергетика“; „Физика и математика“ „Астрофизика, метеорология и геофизика“; „Физика и информатика“; „Медицинска физика“; „Комуникации и физична електроника“; „Фотоника и лазерна физика“ „Оптометрия“; „Физика на ядрото и елементарните частици“ (на английски език); „Компютърно инженерство“; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“; „Химия“; „Химия и английски език“; „Химия и информатика“; „Екохимия“; „Компютърна химия“; „Ядрена химия“; „Инженерна химия и съвременни материали“; „Биология“; „Молекулярна биология“; „Екология и опазване на околната среда“; „Биотехнологии“; „Биология и химия“; „География и биология“; „Биомениджмънт и устойчиво развитие“; „Биология и английски език“; „Агробиотехнологии“; „География“; „Геология“; „Туризъм“; „Регионално развитие и политика“; „География и английски език“; „Геопространствени системи и технологии“; „Международни отношения“; „Икономика и финанси“ (с английски език); „Икономика и финанси“ (с френски език); „Стопанско управление“ (с английски език); „Стопанско управление“ (с немски език); „Стопанско управление“ (с френски език); „Счетоводство, финанси и дигитално приложение (на английски език); „Теология“; „Религията в Европа“; „Предучилищна педагогика и чужд език“; „Начална училищна педагогика и чужд език“; „Социална педагогика“; „Специална педагогика“; „Логопедия“; „Медийна педагогика и художествена комуникация“; „Физическо възпитание и спорт“; „Медицинска сестра“; „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.

Допълнителният прием ще се осъществи в следния график:

- подаване на документи за участие - от 09.09. до 13.09.2019 г.;

- изпити по физика и теология - 14.09.2019 г.;

- класиране - 17.09.2019 г.;

- записване на новоприетите студенти - на 18, 19 и 20 септември 2019 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови