Мария Габриел отваря вратите за студентски стажове в администрацията

Александра Маркарян 20 септември 2023 в 08:10 1376 0

Мария Габриел

Снимка БГНЕС/Люба Филипова

Мария Габриел

Облекчаване на условията за кандидатстване и стажуване на студенти в държавната администрация предвижда проект за промени в Наредбата за студентски стажове, внесен от вицепремиера Мария Габриел за обществено обсъждане.

Те са основно три. Първата е, че техническа - кандидатите вече няма да използват Портала за студентски стажове в държавната администрация, който в мотивите си Габриел определя като "технически остарял инструмент, поради което не е възможно осигуряването на неговата адекватна поддръжка". Вместо това към Портала за работа в държавната администрация - където се публикуват актуалните възможности за работа в администрацията и обявите за мобилност на държавните служители - ще бъде изграден модул, посветен на студентските стажове. Той трябва да е готов през ноември.

Втората промяна улеснява процедурата за стажовете, като се намалява броят на документите, изисквани при започването и завършването на стажа. Премахва се и съществуващото задължение за преминаване на онлайн тест за първоначален подбор на студентите.

"Онлайн тестът, който към момента студентите решават при кандидатстване оценява само техните знания в определени области, което като метод за подбор няма предиктивна валидност за това как ще се представят при провеждането на стажа си. Остава възможността администрациите да оценяват кандидатите чрез интервю, тест или друг подходящ метод в съответната администрация", разяснява Габриел в доклада си до министрите.

При започването на стаж със студентите ще се подписва споразумение за провеждането му, както и индивидуален план, съдържащ цели, задачи и очаквани резултати.

Студентите от българските висши училища ще се проверяват служебно в Регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти и по този начин няма да се изисква предоставяне на документ от висшето училище. Така броят на документите, необходими за започване на стажа ще се намали от три на един.

Намаляват се и събираните със споразумението лични данни. Вече няма да се изискват номер на лична карта и адрес.

При завършването на стажа ще се издава удостоверение и оценка на придобитите умения. Оценката става част от реквизитите на удостоверението и броят документи при завършване се намалява от два на един.

Третата група промени е свързана с разширяване на възможностите за стаж. Сега стажовете се обявяват по професионално направление съобразно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, които са общо 52.

"Практиката показва, че стесняването на кръга кандидати до тези само от едно професионално направление води до липса на достатъчно кандидати. Също така често кандидати за стаж са студентите от началните курсове, които в голяма степен не са придобили специализирана квалификация", пише Габриел.

С промените обявите за стаж ще бъдат по области на висше образование, които са 9. Така ще се увеличат шансовете за съвпадение между обявените от администрацията места и търсещите стаж студенти, изяснява Габриел.

Намаляват се минималният и максималният период за провеждане на стажа.

В момента студентските стажове се провеждат от 10 до 45 работни дни, като често администрациите обявяват стажовете си за максималния период на пълно работно време (над 2 месеца по 8 часа на ден).

"Това до голяма степен обезкуражава студентите за кандидатстване, тъй като стажовете, от една страна, са неплатени, а кандидатите биха могли да започнат платен стаж или работа (особено през летните месеци, когато се обявяват най-много стажове в администрацията), а от друга –дългите стажове в рамките на учебната година възпрепятстват учебния им процес. Тъй като стажовете са предимно с цел професионална ориентация, за студентите представляват интерес да проведат повече стажове в рамките на следването си", пише Габриел.

С проекта се предлага стажовете да са от 5 до 20 дни.

Годишно около 300 души кандидатстват за стаж, а около 100 администрации обявяват възможност за такъв. Потенциалните кандидати за стаж са около 1000 студенти годишно.

Предлага се промените да влязат в сила от 1 януари 2024 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови