Кои университети са най-добри в право, икономика, информатика, психология

OFFNews 01 декември 2023 в 13:32 3736 0

Ректоратът на Софийския университет

Снимка БГНЕС/Филип Станчев

Ректоратът на Софийския университет

Излязоха данните от 13-о издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. Кои университети получават най-висока оценка според Рейтинговата система в направленията "Икономика", "Информатика и компютърни науки", "Право" и "Психология"? OFFNews събра топ 10 на най-високо оценените ВУЗ-ове. 

В направлението "Икономика", което може да включва няколко специалности, първото място си делят Американският университет в Благоевград и Софийският университет "Св. Климент Охридски". И двата университета получават оценка* 73 от 100.

В класацията са включени ВУЗ-ове с държавно и частно финансиране. 

След тях е Университетът по национално и световно стопанство с оценка 67. С 10 пункта по-надолу е Нов български университет, следван от Икономическия във Варна (55).

Ето как се нареждат и останалите университети: 

В направление "Информатика и компютърни науки" първото място е за Софийския университет "Св. Климент Охридски", който получава оценка от 75 точки. 

Второто място си делят Американският университет в Благоевград и Техническият в София, като и двата ВУЗ-а получават по 67 точки. Третото място е за Нов български университет с 59 на сто, а Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) е четвърти с 57 точки. 

Останалите университети в топ 10 са: 

Най-високо оцененият университет в направление "Право" е Софийският университет "Св. Климент Охридски" с оценка 64, следван от УНСС, който е с 9 точки по-надолу. 

Нов български университет получава само точка по-малко от УНСС и се нарежда на трето място, следват от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", чиито точки са равни - 53. 

Следващите ВУЗ-ове в класацията са: 

Софийският университет "Св. Климент Охридски" отново е най-високо оценен и в направление "Психология". Той получава 62 от 100 възможни точки. След него е Военната академия "Георги Стойков Раковски" - София с 54 точки. Само с точка по-малко е Нов български университет, следван от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". 

Останалите университети в класацията са: 

Оценката се формира на база индикаторите:

програмна акредитация, институционална акредитация, специалности за обучение на бакалаври, специалности за обучение на магистри, регулирани специалности, международна мобилност, съвместни програми с чуждестранни висши училища, участие в съвместни програми с чуждестранни висши училища,  ексклузивност на преподавателския състав, научни изследвания, индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus), индекс на цитируемост (на Хирш) без автоцитирания по научна област (Scopus), индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Web of Science), среден брой цитирания на документ (Scopus), среден брой цитирания на документ (Web of Science), документи, цитирани поне веднъж (Scopus), документи, цитирани поне веднъж (Web of Science), статии в научни списания (Scopus), статии в научни списания (Web of Science), доклади от научни конференции (Scopus), доклади от научни конференции (Web of Science), съвместни научни публикации (Web of Science), докторски програми в професионалното направление на висшето училище, докторски програми във висшето училище, съотношение докторанти към студенти, общо средства за НИД на студент, привлечени средства за НИД на студент, учебна среда, стопански инвентар (в лева на студент), оборудване (в лева на студент), библиотечен фонд на студент, ползваемост на библиотечния фонд, информационно обезпечаване, учебна застроена площ на студент, социално-битови и административни услуги, стипендии, студентски общежития, престиж, среден успех от дипломата за завършено средно образование, чуждестранни студенти, престиж сред студентите, престиж сред работодатели, престиж сред преподавателите, реализация на пазара на труда и регионална значимост, безработица сред завършилите, приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание, принос към осигурителната система, осигурителен доход на завършилите, съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната заплата за областта, регионална реализация, регионална реализация на позиция за висше образование, безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето училище (съотношение).

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови