Quantcast

Класическата гимназия обяви прием на ученици и след IV клас

OFFNews Последна промяна на 30 март 2019 в 14:45 3857 0

Снимка http://ngdek.com

Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ" започва прием на ученици след четвърти клас от настоящата година. Досега в училището към Министерството на културата се влизаше само след седми клас. Приемът след седми клас се запазва, подборът на учениците се извършва на база националното външно оценяване по български след седми клас и собствен изпит по история.

След IV клас ще се кандидатства с оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен ІV клас плюс удвоения брой точки по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас.

Ще бъдат приети 50 ученици в пети клас. Те ще бъдат разпределени в две паралелки.

Приемът е на база заповед на министъра на културата №РД 09-202/22.03.2019 г., а информацията за него оповести училището на сайта си.

"Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“ е продължител на традицията за класическо образование в България. В нашето училище активно се изучават хуманитарни дисциплини, които дават широк поглед върху света и възможност за успешно развитие на младите хора. Желанието ни е да разширим обучението, което предлагаме и да популяризираме хуманитарното образование в страната. Започвайки от по-ранна възраст занимания с Антична култура и Латински език, децата ще придобият редица компетентности, които ще им бъдат от полза в следващите етапи на своето образование. От 1977 г. до днес основна цел на Гимназията е да възпитава и обучава своите ученици в духа на светското класическо образование. Естественото развитие на нашето училище предполага да разширим обучението си и да го направим достъпно и за по-малки ученици, затова и от учебната 2019/2020 година обявяваме прием в пети клас", се казва в съобщението на Класическата гимназия.

Приемът ще се осъществява съгласно Наредба 1 от 12.08.2016 г. на Министерство на културата.

Децата ще учат в корпус 1 в кв. Модерно предградие, ул. "Баба" №16.

При записване учениците и техните родители ще подават и заявление, в което ще посочат какъв първи чужд език искат да изучават измежду английски, италиански, испански, френски и немски език.

Учениците ще имат допълнителни часове по история, български език и антична култура. Като факултативни учебни часове се предлагат латински или италиански език.

График на приемната кампания в пети клас

Подаване на заявления за прием (в канцеларията на училището) 15.04 – 20.05.2019 г.
НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. "Баба" 16
Ден на отворените врати за 5. клас 25.04.2019 г. - 14,30 часа
07.05.2019 г. - 10.00 часа
Подаване на служебна бележка с резултата от НВО До 20.05.2019 г.
Класиране на учениците До 23.05.2019 г.*
(на място в НГДЕК и на ngdek.bg)
Записване на учениците До 04.06.2019 г.
Родителска среща септември 2019 г.

Всички дейности по приема се осъществяват в канцеларията на училището от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден. Въпроси и запитвания може да се изпращат на [email protected]

За записване за посещение в Деня на отворените врати – 02/ 872 73 58.

*Датата е обявена от училището, въпреки че четвъртокласниците учат до края на месец май. Вероятно тя ще бъде променена, тъй като към 23 април няма да е възможно изчисляването на бала - бел. ред.