Как се кара колело в София? Включете се в анкетата на Велосипедно око

Ружа Райчева 06 юни 2023 в 16:35 2328 0

велоалея

Снимка OFFNews

велоалея

Каква е велосипедната политика на Столична община? Работи ли общината върху дългосрочна визия за развитие на велосипедното движение? Постигат ли се качествени резултати за удобно и безопасно движение с велосипед в града ни? 

Това са част от въпросите в анкетата, в която ви предлагаме да се включите тук

Тя цели да обобщи мнението на гражданите за цялостната велосипедна политика на Столична община. 

Анкетата не изисква попълване на лични данни. Вашите отговори ще послужат единствено за целите на проект „Велосипедно око за София - наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение“. 

Обобщените резултати ще намерите след август 2023 г. на сайта velooko.eu.

Този материал е създаден по проект BG05SFOP001-2.025-0196 „Велосипедно око за София – наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Фондация „Офф Медия“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови