Изпитът за професия ще може да е с дипломна защита

OFFNews 06 декември 2021 в 10:31 1679 0

Снимка Pixabay

Държавният изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация може да се провежда чрез защита на дипломен проект по желание от ученика, предвиждат обнародвани промени в Наредба №1 за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.

През 2022 г. дванадесетокласниците, които са се обучавали по професии, задължително ще полагат държавен изпит за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация. Той заменя досегашната втора задължителна матура.

В рамките на теоретичната част на изпита за трета степен ученикът устно ще представя разработения дипломен проект и ще отговоря на поставените от изпитната комисия въпроси. Изложението може да се съпътства от демонстрация на елементи от дипломния проект. Практическата част на изпита може да бъде демонстрация на определена практическа задача от дипломния проект.

Темите на проектите ще се утвърждават от директора на училището най-късно пет месеца преди началото на изпитната сесия. Индивидуалното задание за всеки ученик ще възлага ръководител консултант - учител по професионална подготовка. Негови задължения са да предостави информация за необходимата литература, материали, каталози, справочници, технически и други данни, да контролират изпълнението на проекта и да правят препоръки. Предвидени са до четири консултации с всеки ученик.

Ученикът предава дипломния си проект не по-късно от 20 дни преди първата от определените дати за изпита. Той се рецензира от един рецензент. Рецензенти могат да бъдат учители по професионална подготовка, представители на работодатели, на висши училища, а за учениците в обучение чрез работа (дуална система на обучение) - наставници от предприятието, в което ученикът провежда практическото обучение в реална работна среда.

Модели на задължителния държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование са публикувани в сайта на МОН.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Предизборно със Светльо Витков