Инициативата на GEM България 'Предприемачи в клас' среща ученици с успешни предприемачи

С потенциал да достигне до над 2000 училища, проектът подкрепя предприемаческия дух в класните стаи и гради мост между образованието, иновациите и бизнеса

OFFNews 21 септември 2021 в 16:09 1050 0

Иновативната инициатива "Предприемачи в клас" стартира с началото на учебната година. Чрез лесна и достъпна онлайн платформа учителите от страната имат възможност да заявят срещи с предприемачи в свой час, които да гостуват лично или онлайн.

„Предприемачи в клас“ се реализира от Сдружение “Глобален предприемачески мониторинг България” (GEM), с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”, и е насочена към развиване на предприемаческото мислене сред младото поколение в училище. Всяка среща на нашите подбрани български предприемачи с младите хора е възможност да споделят своя опит, успехи и трудности. С личния си пример да мотивират учениците да изградят в себе си проактивен начин на мислене и оптимизъм, да им помогнат да видят как предметите, изучавани в училище, се прилагат на практика, като по този начин ги накарат да повярват в своите мечти и възможности да взимат решения, свързани с бъдещето им. Инициативата допълнително мотивира и учителите да развиват и следват своята отговорност за социалната и икономическа интеграция на учениците чрез придобиването на умения, полезни за цял живот.

„Целта ни е да запознаем учениците с предприемачеството, да им покажем какво е проактивното мислене, за да се разреши проблем или нужда, разказано от първа ръка“, каза Мира Кръстева, социален предприемач и съосновател на ”Предприемачи в клас”.

„Модерното образование трябва да се развива в съответствие с нуждите на настоящия и бъдещия пазар на труда и да предоставя адекватни знания и умения както за бъдещи предприемачи, така и за ролята на управител, служител и други. България има потенциал да вдъхнови младото поколение и качествено да го подготви за предизвикателствата и спектъра от възможности пред тях. Ние, българите, сме упорити и изобретателни. Убедена съм, че днес слагаме основите на предприемчиво ново поколение, което ще извоюва глобално признание за потенциала на младите хора в България“, добави тя.

Иновативната услуга има осъществено успешно пилотно издание и се ползва с подкрепата на Министерство на образованието и науката. Платформата позволява включването на училища от различни населени места от цялата страна, като дава възможност за избор съобразно регионалните особености. С потенциал да достигне до над 2000 училища, “Предприемачи в клас” подкрепя предприемаческия дух в класните стаи и гради мост между образованието и създателите на бизнес.

За GEM България

Глобалният предприемачески мониторинг България е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2015 г. като част от авторитетния глобален консорциум GEM – най-голямото проучване на предприемаческа динамика в света към момента. Мисията на GEM България е да бъде двигател за позитивна промяна, като изучава предприемаческата система в България посредством множество индикатори, използва бенчмарк сравнения между различни държави и предоставя анализ на данни и препоръки както на заинтересованите лица на българската предприемаческа екосистема, така и на Европейската комисия, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

За Фондация „Америка за България“

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org
Фондацията подкрепя проект „Предприемачи в клас“ в рамките на програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години”, конкурс „Онлайн учене“.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Ивелин Михайлов: Запознах се с Николай Марков 3 месеца преди изборите