Детски надбавки ще се дават и без хартиения акт за раждане

Александра Маркарян Последна промяна на 17 август 2017 в 10:34 14317 1

Снимка pixabay.com

Актът за раждане на детето да не се изисква от социалните служби при подаване на заявление за някои видове помощи, предвижда проект за промени в правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, предложен от социалния министър Бисер Петков.

След приемането му от Министерския съвет ще отпаднат следните изискуеми сега документи:

Удостоверение за раждане на детето:

– при подаване на заявление декларация за получаване на еднократна помощ при раждане на живо дете;

- при подаване на заявление за получаване на еднократна помощ за отглеждане на близнаци;

- при подаване на заявление за получаване на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка;

- при подаване на заявление за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;

- при подаване на заявление за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година;

- при подаване на заявление за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане;

- при подаване на заявление за еднократна помощ за ученици, записани в първи клас.

Копия от удостоверенията за раждане на родените (осиновените) от майката деца или удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от общинската администрация:

- при подаване на заявление декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване на многодетни майки.

Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите:

- при подаване на заявление декларация за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година.

Дирекциите „Социално подпомагане“ по служебен път ще извършват справка за декларираните данни в националната база данни „Население“.

Копието от влязлото в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите ще се представя само в случаите, в които дирекции „Социално подпомагане“ не могат по служебен път да получат информация за влязлото в сила решение за допускане на развод между съпрузите.

Подобни промени се предвиждат и за получаването на еднократни помощи по Закона за закрила на детето - за превенция на изоставянето, за реинтеграция на дете, за отглеждане на дете от семейство на роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство.

Към заявленията за тях вече няма да се иска предоставянето на:

- копие от акта за раждане на детето;

- заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или решение на съда за настаняване на детето.

Дирекциите „Социално подпомагане“ ще извършват справката по служебен път в националната база данни „Население“. Служебно ще извършват проверка и по отношение на актовете, с които е предприета мярка за закрила.

Тук има още едно изменение – хората вече няма да молят администрацията за нищо. Сегашната молба-декларация ще бъде заменена от заявление-декларация.

В Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях отпада изискването кандидатите за приемни родители да представят документ, удостоверяващ, че не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане. За получаването на тези помощи дирекции „Социално подпомагане“ ще извършват служебна проверка.

Трета промяна с цел облекчаване на административната тежест е предвидена в начина, по който се водят и съхраняват регистрите за осиновяванията.

Кандидат-осиновителите няма да предоставят удостоверение за сключен граждански брак, а от „Социално подпомагане“ ще извършват по служебен път проверка на семейното им положение в националната база данни „Население“.

И трите проекта ще се обсъждат месец, след което ще бъдат гласувани от правителството. Промените се правят с цел намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, съгласно решение 338 от 27 юни на Министерския съвет.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови