ДАЗД провери 92 дневни центъра за деца и младежи с увреждания

OFFNews Последна промяна на 04 октомври 2018 в 14:43 1351 0

Снимка ДАЗД - Facebook

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) извърши проверка във всички 92 дневни центъра за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) в страната.

Нейната цел беше да провери качеството на този вид услуга, предоставяна от общини и лицензирани доставчици, и подкрепата, която се оказва за по-пълната социална интеграция и развитие на детето и на неговото семейство.

Изследвани бяха мерките за осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за деца и спазването на правата на децата със специфични нужди, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

Освен преглед на задължителната документация, свързана с планирането на грижата за децата и с организацията на дейността на специалистите, е проведено анонимно анкетно проучване с персонала на ДЦДМУ и с родители на деца, ползващи услугите. Целта е да се получи информация относно удовлетвореността от извършваните дейности и предоставяните грижи.

На проверените обекти, в които са установени пропуски в работата на служителите, са издадени задължителни предписания, придружени с методически указания. Разписан е и механизъм за взаимодействие между отговорните институции. Потърсено е също съдействие от кметовете на общините с оглед подкрепа при изпълнението на дадените задължителни предписания.

В рамките на един месец ще бъде подготвен доклад на резултатите от извършената планова проверка, в който ще бъдат анализирани трудностите, добрите практики, както и дадените предложения за подобряване работата и ефективността на предоставяните услуги в ДЦДМУ.

Инспекторите на ДАЗД проведоха и беседи с екипите на центровете, с децата и с техните родители, настойници или попечители, както и с приемните семейства, в които са настанени момчета и момичета, посещаващи услугите.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови