Чиновникът в държавната администрация - неподкупен и любезен

OFFNews Последна промяна на 01 април 2020 в 15:01 2766 0

Нов кодекс за поведението на чиновниците от държавната администрация прие днес Министерският съвет. Той не се различава кой знае колко от нормативния акт от 2004 г., само допълва още препоръки, наложени от съвремието.

Новият кодекс ще регулира поведението на всички служители в държавната администрация, независимо дали те са на служебно или трудово правоотношение. Документът ще се прилага и за администрацията на другите органи на държавна власт и местното самоуправление, доколкото не е установено друго в специален закон или указ на президента.

Кодексът разширява каталога на принципите на поведение на чиновниците, като се въвеждат принципите на добросъвестност, равнопоставеност, почтеност, конфиденциалност и колегиалност и учтивост, като по този начин се повишават стандартите за взаимоотношенията с гражданите, бизнеса и неправителствения сектор.

Наред с тях ще се спазват и принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност. Служителите ще са длъжни да не проявяват грубост, невъзпитание и неуважение към лицата, които обслужват.
При осъществяването на административното обслужване те ще са длъжни да спазват всички принципи и задължителни стандарти за качество, уредени в Наредбата за административното обслужване.

Новият кодекс се грижи и за осъществяване на превенцията на корупцията в администрацията. Служителите не трябва допускат поведение, което ги въвлича в корупция, и противодействат на такива прояви и на други неправомерни действия в държавната служба. Забранява се приемане на подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните задължения. Чиновниците не трябва да са зависими, да приемат облаги или обещания за облаги, за да упражнят влияние при вземане на решение от други длъжностни лица.

Забранява се чиновниците в държавната администрация да извършват дейност в частен интерес, която е в нарушение на глава осма от ЗПКОНПИ и глава трета от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

При неспазване правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация ще се налагат санкции по реда на Закона за държавния служител или Кодекса за труда.

Приемането на Кодекса е в изпълнение на мярка от Стратегията за развитие на държавната администрация.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови