Безопасността на труда във време на пандемия измести темата за насилието на работното място

28 април е Световен ден за безопасност и здраве при работа

OFFNews Последна промяна на 28 април 2020 в 11:51 1839 0

„Спрете пандемията: Безопасността и здравето на работното място могат да спасят живот“ е призивът на Международната организация на труда (МОТ) в Световния ден за безопасност и здраве при работа – 28 април. Поводът е обявената пандемия от COVID-19, но целта на кампанията е да се повиши информираността за възможните действия за борба с огнищата на инфекциозни заболявания на работното място и превенция на риска от разпространението им.

От организацията обръщат внимание, че наред с нарастващата загриженост за опазване живота и здравето на работещите поради увеличаващия се брой на заразени с вируса, трябва да се обмислят мерки и по отношение възобновяването на дейността на предприятията по начин, който ще гарантира, че връщането на работа няма да доведе до ново разпространение на вируса. „Нуждаем се от специални мерки за защита на милионите здравни работници, на други работници, които ежедневно рискуват собственото си здраве за нас“, категоричен е генералният директор на МОТ Гай Райдър.

Рискът за живота и здравето на работещите в условията на пандемия измести предварително обявената тема, върху която МОТ планираше да обърне специално внимание в Световния ден за безопасност и здраве при работа през 2020 г. - „Безопасна и здравословна среда на работните места, свободна от насилие и тормоз“. Въпреки това на страницата на организацията остават достъпни технически продукти и рекламни материали за превенция на насилието и тормоза на работното място.

Пандемията от своя страна извади на дневен ред един от аспектите на тормоза на работното място – принудата. В Инспекцията по труда редовно се търси консултация от работници и служители, които твърдят, че са принуждавани да разписват против волята си документи със задна дата, които отнемат права, искания за неплатен отпуск, прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие, платежни документи за изплатени обезщетения, които не са получени.

В същото време те отказват да подадат писмени и неанонимни сигнали, като твърдят, че се притесняват, защото работодателят им е обещал след кризата отново да ги наеме или да ги запази на работа. ИА ГИТ напомня, че когато работниците и служителите положат подписа си под документ, с чието съдържание не са съгласни, така ограничават и възможността си да защитят правата си чрез контролните органи на Агенцията или по съдебен ред.

На 28 април се отбелязва и Международният ден на загиналите при трудови злополуки. ИА ГИТ напомня, че в условията на пандемия работодателите не следва да пренебрегват задълженията си за осигуряване на безопасност и здраве при работа, свързани с други рискове, а работещите не трябва да подценяват спазването на правилата.

Въпреки намаления обем на работа на предприятията и по-малкото работещи в резултат на това, по време на извънредното положение бяха регистрирани няколко трудови инцидента, включително довели до смъртен изход, които са били напълно предотвратими. Падане от височина, попадане под напрежение, нараняване с режещи машини са част от причините, довели до тези злополуки, които можеше да бъдат предотвратени при инструктиране и обучение на персонала, предприемане на нужните мерки за обезопасяване, спазване на правилата от работниците и осъществяване на ефективен контрол за това от страна на работодателите.

Чрез контролната си и информационна дейност ИА „Главна инспекцията по труда“ активно работи за превенция на трудовия травматизъм. При около 180 000 установени нарушения за година, почти половината са на нормите, регламентиращи осигуряването на здраве и безопасност при работа. За всяко от тях са предприети мерки за отстраняването му, което неминуемо води до подобряване условията на труд и до предотвратяване на трудови инциденти, до които нарушението би могло да доведе, ако не е било отстранено.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови