11% по-висока заплата в частния сектор спрямо 2021 г., инфлацията за април е 2,5%

OFFNews 09 юни 2022 в 15:22 1876 0

Инфлацията за април е 2,5%, а средногодишната инфлация за периода май 2021 - април 2022 г. спрямо периода май 2020 - април 2021 г. е 7,0%.

Това показват данните на Министерството на труда и социалната политика, публикувани в информационния бюлетин заа жизненото равнище, доходите за първото тримесечие на 2022 г., брутния вътрешен продукт на България, инфлацията, работната заплата и наетите, икономическата активност на населението, доходите и разходите на домакинствата.

През първо тримесечие на 2022 г. сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт показват ръст от 4,5% в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и повишение от 1% спрямо първо тримесечие на предходната година. 

Брутната добавена стойност нараства с 4.5%.

Произведеният брутен вътрешен продукт през първо тримесечие на т.г. възлиза на 30 402.3 млн. лв. по текущи цени.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие възлиза на 25 856.0 млн. лв. по текущи цени.

Крайното потребление регистрира ръст от 6.6%, докато брутообразуването на основен капитал намалява с 6.1% през първо тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни.

Износът на стоки и услуги се увеличава с 11.8%, вносът на стоки и услуги нараства с 13.6%.

Инфлацията за април миналата година е 2,5 %, хармонизираната инфлация е 2,1 %. Индексът на потребителските цени за април 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 102,5 %, т.е. месечната инфлация е 2,5%.

Инфлацията от началото на годината (април 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 7,8%, а годишната инфлация за април 2022 г. спрямо април 2021 г. е 14,4%.

Средногодишната инфлация за периода май 2021 - април 2022 г. спрямо периода май 2020 - април 2021 г. е 7,0%.

Статистиката показва, че общият брой на заетите в България през първото тримесечие на 2022 г. е 3,068 млн. души. За сравнение със същия период на 2021 г. те се увеличават с 1,3 %.

Общият доход средно на лице от домакинство през първо тримесечие на 2022 г. е 2 005,54 лв. и нараства с 9,6 % спрямо същото тримесечие на предходната година. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56.9%), следван от доходите от пенсии (30.9%) и от самостоятелна заетост (4.9%).

Средната работна заплата в частния сектор за отчетния период е 1 591 лв., което е с 11,6% повече в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. В обществения сектор средната работна заплата за първото тримесечие на годината е 1 598 лв. и в сравнение със същия период на 2021 г бележи ръст от 1,8 %, показват данните в информационния бюлетин на МТСП.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови