В Брезник представиха "Непознатата България"

ОFFNews Последна промяна на 05 юни 2014 в 14:06 1386 0

На 10.06.2014г. в сградата на Читалище „Просвещение”, малък салон в гр. Брезник се проведе вторият от поредицата информационни дни в изпълнение на дейности по проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG161PO001/3.2-02/2011/028.
Партньори по проекта са Община Трън, Община Брезник, Община Драгоман и Община Сливница.


На събитието присъстваха представители на общините партньори по проекта, ръководители на предприятия на територията на общината и други заинтересовани институции и организации, както и целият екип, изпълняващ проекта.

в рамките на проект с рег. № BG161РО001/3.2-02/2011/028 „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от община Трън и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови